Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci w dniu 7 października 2013 r. 

śp.

Jadwigi Danuty Golec

wieloletniego i zasłużonego pracownika
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Mężowi i Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
11 października 2013 r. (piątek) o godzinie 12.00
w Kościele pw. św. Józefa w Zakrzewie.

Jadwiga Danuta Golec  urodziła się  17 września 1959 roku w Morągu. Studiowała polonistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Pomaturalne Studium Bibliotekarskie Zaoczne w Lublinie, uzyskała licencjat w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie Warszawskim.

Pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie rozpoczęła 15 kwietnia 1986 roku. Pracowała w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów (m.in. kierowała Oddziałem Katalogów). Od 1 listopada 1995 roku pracowała w Dziale Informacji, Bibliografii i Udostępniania (w Informatorium). Po zmianie struktury agendy i przekształceniu w Dział Informacji i Promocji w dalszym ciągu – na stanowisku kustosza – zajmowała się pracą w Informatorium, udzielała informacji użytkownikom Biblioteki, przygotowywała wystawy, redagowała i adiustowała teksty złożone do druku w pismach bibliotecznych.

Za sumienną i rzetelną pracę zawodową została uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Nagrodą Marszałka Województwa Lubelskiego za znaczące osiągnięcia zawodowe i pracę społeczną (2007).

Jadwiga Danuta Golec była aktywnym działaczem  NSZZ „Solidarność”. Była przewodniczącą Komisji Zakładowej w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie w latach 1992-1994, 2002-2005; przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 1994-1997; członkiem Komisji Rewizyjnej 1998-2001, 2006-2010; delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 2006-2010; członkiem Zarządu Regionalnej Sekcji Pracowników Instytucji Kultury Regionu Środkowowschodniego 1992-1994; delegatem na Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych 1992-1994, 2006-2010, 2010-2014; przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych 2006-2010; członkiem Rady Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych 2010-2014. W działalność związkową była niezwykle zaangażowana, dbała o sprawiedliwe traktowanie pracowników, wielokrotnie zabiegała o ich dobro. Za działalność związkową i postawę społecznikowską została uhonorowana Dyplomem z okazji 25-lecia istnienia NSZZ „Solidarność” oraz odznaczona Medalem Bene Meritus (2011).

Jadwiga Danuta Golec była znakomitym pracownikiem Biblioteki; dobrym, uczynnym i prawym człowiekiem. Bardzo nam Jej brakuje.