(wybór)

 1. 20 lat rzeczywistości poradzieckiej : spojrzenie socjologiczne. Warszawa, 2012.
 2. Bieńkowski R., Cerowanie dziurawych parasoli deszczem : na tropie metafory ludowej. Wrocław, 2012.
 3. Binkuńska E., Higiena i emisja głosu mówionego. Bydgoszcz, 2012.
 4. Brix E., Z powrotem w Europie Środkowej : eseje i szkice. Kraków, 2012.
 5. Cierpka A., Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych. Warszawa, 2013.
 6. Czas Apokalipsy : koniec dziejów w kulturze : od późnego średniowiecza do współczesności. Warszawa, 2012.
 7. Czerwiński M., Smutek labiryntu : gnoza i literatura : motywy, wątki, interpretacje. Kraków, 2013.
 8. Dobra kultury w Sieci. Wrocław, 2012.
 9. Dybiec-Gajer J., Zmierzyć przekład? : z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków, 2013.
 10. Estreicher K., Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku. Kraków, 2012.
 11. Filip G., Mistrzowie gry na argumenty : Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski. Rzeszów, 2013.
 12. Golianek R.D., Opery Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego. Łysomice, 2012.
 13. Hoffmann-Aulich J., Choroby Stanisława Ignacego Witkiewicza w korespondencji do żony Jadwigi jako przyczynek do identyfikacji. Zielona Góra, 2012.
 14. Kis J., Polityka jako problem moralny. Kraków, 2013.
 15. Kochanowicz J., Początki piśmiennictwa jezuickiego w Polsce : studium z historii kultury. Wrocław, 2012.
 16. Kononenko I., Język ukraiński i polski : studium kontrastywne. Warszawa, 2012.
 17. Kornacka B., Ucho, oko, ciało : o prozie „młodych pisarzy” lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech. Poznań, 2013.
 18. Kruszewski T., Przestrzenie biblioteki : o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji. Toruń, 2012.
 19. Kulczycka D., W stronę Orientu : polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie. Zielona Góra, 2012.
 20. Kwiek J., Grudzień 1970 w Krakowie w świetle dokumentów : przebieg wydarzeń i konsekwencje. Kraków, 2012.
 21. Lewiński P.H., Neosofistyka : argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej. Wrocław, 2012.
 22. Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku : album fotografii. Lublin, 2012.
 23. Matkowska E., Propaganda w NRD : media i literatura. Wrocław, 2012.
 24. Matyja R., Rywalizacja polityczna w Polsce. Kraków, 2013.
 25. Metoda biograficzna w socjologii : antologia tekstów. Kraków, 2012.
 26. Młynarczyk E., Nie święci garnki lepią : obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii. Kraków, 2013.
 27. Namier L.B., 1848: rewolucja intelektualistów. Kraków, 2013.
 28. Nowakowski A., Skarb : Kopalnia Soli „Wieliczka”. Kraków, 2013.
 29. Nowaszczuk J., Difficillimum poematis genus : jezuicka teoria epigramatu. Szczecin, 2013.
 30. Okulicz-Kozaryn R., Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce. Poznań, 2013.
 31. Olejko A., Niedoszły sojusznik czy trzeci agresor? : wojskowo-polityczne aspekty trudnego sąsiedztwa Polski i Słowacji 1918-1939. Kraków; Rzeszów, 2012.
 32. Pankowska K., Drama : konteksty teoretyczne. Warszawa, 2013.
 33. Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej : ośrodki, instytucje, organizacje. Łódź, 2012.
 34. Polechoński K., Pisarz w czasach wojny i emigracji : Ferdynand Goetel i jego twórczość w latach 1939-1960. Wrocław, 2012.
 35. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków, 2012.
 36. Proces uczenia się przez całe życie : aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich. Kraków, 2012.
 37. Pysiak J., Król i Korona Cierniowa : kult relikwii we Francji Kapetyngów. Warszawa, 2012.
 38. Schlögel K., Terror i marzenie : Moskwa 1937. Poznań, 2012.
 39. Schulte J., Jan Kochanowski i renesans europejski : osiem studiów. Warszawa, 2012.
 40. Skwara M., Wśród Witkacoidów : w świecie tekstów, w świecie mitów. Wrocław, 2012.
 41. Splisgart J., Obrzędowość rodzinna w Japonii : społeczny wymiar obrzędów przejścia oraz kultu zmarłych dawniej i dziś. Wrocław, 2012.
 42. Stempka A., Autobiograficzne świadectwa lektury : Żakiewicz, Jankowski, Kamieńska. Bydgoszcz, 2012.
 43. Style współczesnej polszczyzny : przewodnik po stylistyce polskiej. Kraków, 2013.
 44. Szydłowska J., Narracje pojałtańskiego Okcydentu : literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989). Olsztyn, 2013.
 45. Szymczuk W., Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie. Toruń, 2012.
 46. Śliwa J., Pawlicki R., Zarządzanie funduszami unijnymi dla przedsiębiorców. Warszawa, 2012.
 47. Tin L.G., Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu. Kraków, 2013.
 48. Tomaszewska G.B., Zagubiona przestrzeń i co dalej… Gdańsk, 2013.
 49. W poszukiwaniu religii doskonałej? : konwersja a Żydzi. Wrocław, 2012.
 50. Witek-Malicka W., Dzieci z Auschwitz-Birkenau : socjalizacja w obozie koncentracyjnym na przykładzie dzieci Oświęcimia. Kraków, 2013.
 51. Wołoszyn-Spirka W., Krause E., Wybrane zagadnienia etyki doradcy zawodowego. Bydgoszcz, 2012.
 52. Wójs P., Rozum w filozofii egzystencji. Kraków, 2013.
 53. Wrześniak M., Florencja-Muzeum : miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników. Kraków, 2013.