(wybór)

 1. Andrzejczyk P., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków, Poznań 2013
 2. Baccalario P., Historia prawdziwa kapitana Haka, Ożarów Mazowiecki 2012
 3. Bartkowicz Z., Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości, Lublin 2013
 4. Burger W., Ostatni z bogów, Szczecin 2013
 5. Burger W., Szamani życia, Szczecin 2013
 6. Carroll W.H., Izabela Katolicka : królowa Hiszpanii, Bielany Wrocławskie 2012
 7. Coben H., Obiecaj mi, Warszawa 2007
 8. Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie, Toruń 2012
 9. Dziuba J., Biochemia żywności : (metody, zadania i testy), Olsztyn 2012
 10. Estep J., Tajemnice Gwen Frost, Rzeszów 2013
 11. Glensk U., Po Kapuścińskim : szkice o reportażu, Kraków 2012
 12. Griffin G.E., Finansowy potwór z Jekyll Island : prawdziwa historia rezerwy federalnej, Wrocław 2012
 13. Iłowiecki M., Pilnowanie strażników : etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 2012
 14. Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Lublin 2013
 15. Karas M., Alternatywna wizja historii : prace historyczne Davida Irvinga, Kraków 2013
 16. Kostova E., Historyk, Warszawa 2006
 17. Kryminalistyka : przewodnik, Toruń 2013
 18. Krzyżaniak S., Zapasy i magazynowanie : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Cz. 1-2, Poznań 2008 ; 2012
 19. Leksykon administratywisty, Radom 2013
 20. Logistyka : infrastruktura techniczna na świecie, Warszawa 2012
 21. Niewalda M., Metody manipulacji XXI wieku, Warszawa 2013
 22. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych, Poznań 2013
 23. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych, Poznań 2013
 24. Pitcher A., Moja siostra mieszka na kominku, Słupsk 2013
 25. Podstawy logistyki : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Poznan 2008
 26. Prognozowanie w agrobiznesie : teoria i przykłady zastosowania, Warszawa 2013
 27. Public relations wobec wyzwań współczesności, Kraków 2012
 28. Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Opole 2013
 29. Riordan R., Znak Ateny, Kraków 2012
 30. Riordan, R., Syn Neptuna, Kraków 2012
 31. Riordan, R., Zagubiony heros, Kraków 2011
 32. Rozwój potencjału społecznego w organizacji, Lublin 2012
 33. Sklep internetowy od A do Z, Warszawa 2013
 34. Swift J., Bitwa książek ; Opowieść balii, Warszawa 2013
 35. Śliwa A., Sztuka – percepcja – język : sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego, Kraków 2013
 36. Taczkowska-Olszewska J., Zawód dziennikarza w Polsce, Bydgoszcz 2012
 37. Tarabasz A., E-komunikacja na rynku usług bankowych : modele, narzędzia, zastosowanie, Łódź 2012
 38. Taras B., Agresja : studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów 2013
 39. Terlikowski T., Ślady Boga, Warszawa 2012
 40. Transport i spedycja : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Poznań 2008
 41. Tyszka A., Siostry Pancerne i pies, Warszawa 2012
 42. Winner A., Trudne miłości, Warszawa 2012
 43. Współczesna logistyka, Warszawa 2013
 44. Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności, Warszawa 2012
 45. Zarębski T., Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma, Kraków 2013