Szanowni Czytelnicy!

Infomujemy, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
bierze udział w programie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
„Regionalna Karta Dużej Rodziny”
.

W ramach programu oferujemy 50% zniżki na wszystkie usługi kserograficzne.

Ze zniżki mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych
(wychowujących troje i więcej dzieci)
– za okazaniem Karty.

STRONA PROGRAMU