(wybór)

 1. Andrzejewski J., Samotne pokolenie : szkice i recenzje krytyczne z lat 1927-1939. Kraków, 2014.
 2. Barrett T., Krytyka fotografii : jak rozumieć obrazy. Kraków, 2014.
 3. Beccaria C., O przestępstwach i karach. Łódź, 2014.
 4. Berus-Tomaszewska E., Tomaszewski J., Walcząca Warszawa ’44 : unikalne fotografie i relacje korespondenta wojennego. Kraków, 2014.
 5. Błażejowska K., Uparte serce : biografia Poświatowskiej. Kraków, 2014.
 6. Chachaj J., Lublin – miasto Rychezy?: lubelskie szkice historyczne XI – XIV wieku. Lublin, 2014.
 7. Czachorowska M., Wojna i wojskowość w „Faraonie” Bolesława Prusa. Bydgoszcz, 2014.
 8. Czerep S., Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1917. Białystok, 2014.
 9. Czy mamy coś nowego do powiedzenia? : II wojna światowa w badaniach młodych historyków. Warszawa, 2014.
 10. Czyńska M., Najpiękniejsze kobiety z obrazów. Kraków, 2014.
 11. Dubyk H., Sen o Ukrainie : pogłosy „Szkoły Ukraińskiej” w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa, 2014.
 12. Dunin-Dudkowska A., Testament jako zwierciadło kultur : polsko-amerykańskie studium komparatystyczne. Lublin, 2014.
 13. Ekonomiczne wyzwania współczesności : przedsiębiorstwo. Sopot, 2014.
 14. Filek J., Etyka – reinterpretacja. Kraków, 2014.
 15. Friszke A., Rewolucja Solidarności : 1980-1981. Kraków, 2014.
 16. Gapiński B., Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939. Poznań, 2014.
 17. Garbula J.M., Pewnego razu : teksty narracyjne w edukacji początkowej. Olsztyn, 2014.
 18. Główne koscioły chrzescijańskie w Polsce wobec integracji Rzeczypospolitej Polskiej
  z Unią Europejską
  . Opole, 2014.
 19. Golinowska K., Narracje sztuki w kulturze płynności. Toruń, 2014.
 20. Grygiel W.P., Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość. Kraków, 2014.
 21. Herbich A., Dziewczyny z powstania. Kraków, 2014.
 22. Hońdo L., Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce. Kraków, 2014.
 23. Imprint 2014 : Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza
  w Warszawie
  . Warszawa, 2014.
 24. Jastrzębowska E., Podziemia antycznego Rzymu. Poznań, 2014.
 25. Kawa D., Polska prasa opiniotwórcza wobec Niemiec w latach 2001-2005. Toruń, 2014.
 26. Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja : wybór pism. Warszawa, 2014.
 27. Kowalczyk B., Ireneusz Iredyński : przekleństwo powrotu : próba reinterpretacji. Poznań, 2014.
 28. Krzak-Weiss K., W ogrodzie duszy : studia nad wyposażeniem graficznym polskich edycji modlitewnika Hortulus animae. Poznań, 2014.
 29. Lada W., Polscy terroryści. Kraków, 2014.
 30. Literatura niewyczerpana : w kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914. Kraków, 2014.
 31. Łojek J., Pisma wybrane : wiek XX. Kraków, 2014.
 32. Morze i problematyka morska w polskiej myśli politycznej (XIX – XX wiek) : studia
  i rozprawy
  . Szczecin, 2014.
 33. Nawrocki R., Próg – intruzje i przekroczenia : o transgresji w prozie niesamowitej polskiego romantyzmu. Toruń; Łysomice, 2014.
 34. Nowak J.T., Szlak bojowy Legionów Polskich : wydanie pamiątkowe z okazji 100. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej 1914-2014. Kraków, 2014.
 35. Obolevitch T., Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego : o. Gieorgij Frołowski, Włodzimierz Łosski i inni. Kraków, 2014.
 36. Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej : relacje wielostronne i wielopoziomowe. Bydgoszcz, 2014.
 37. Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu (1806-1871). Poznań, 2014.
 38. Rabinowicz W., Żydzi w przedrewolucyjnym Irkucku : zmieniająca się mniejszość
  w zmieniającym się społeczeństwie
  . Poznań, 2014.
 39. Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek : stan badań za lata 2010 – 2013 ; praca zbiorowa. Bydgoszcz, 2014.
 40. Suchodolski J., Architektura schronisk górskich w Sudetach. Wrocław, 2014.
 41. Śliwa M., Demokracja i parlamentaryzm w polskiej refleksji politycznej w XX wieku
  : studia i szkice.
  Kraków, 2014.
 42. Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych : dziedzictwo intelektualne profesora Ziemowita Jacka Pietrasia. Lublin, 2014.
 43. Urbaniak M., Hermeneutyka a kierunki myśli współczesnej : rozumienie kultury
  w filozoficznej hermeneutyce, filozofii przyrody i (post)strukturalizmie
  . Kraków, 2014.
 44. Wądolny-Tatar K., Kołysanka w liryce XX i XXI wieku : emergencja gatunku literackiego. Kraków, 2014.
 45. Wöhrlin T., Historia sztuki dla antykwariuszy, kolekcjonerów, ebenistów : meble
  i architektura.
  Warszawa, 2014.
 46. Wolska D., Zmiany inwolucyjne towarzyszące procesowi uczenia się osób
  z niepełnosprawnoscią intelektualną
  . Kraków, 2014.
 47. Woźniak M., Biernacka-Licznar K., Staniów B., Przekłady w systemie małych literatur : o włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży. Toruń, 2014.
 48. Zaburzenia osobowości : problemy diagnozy klinicznej. Poznań, 2014.
 49. Zagrodzki J., Władysław Strzemiński : obrazy słów. Łódź, 2014.
 50. Żęgota K., Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Toruń, 2014.