(wybór)

 1. Adamik-Szysiak M. (red.), Mediatyzacja komunikowania politycznego. Lublin 2015
 2. Antonowicz P., Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Gdańsk 2015
 3. Bajan- Jaskółowska H. (red.), 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka.  Warszawa 2015
 4. Bałżewska K. (red.), Kobiety i historia : od niewidzialności do sprawczości. Gdańsk 2015
 5. Barczykowska A., Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.  Poznań 2015
 6. Bator J., Wyspa Łza.  Kraków  2015
 7. Bielecki M., Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko-Warszawskiej
  w latach 1944-2014.
   Lublin 2015
 8. Chojnowski S., Modlę się polskiego zboża łanem.  Lublin 2015
 9. Czubernatowa W., Raj.  Nowy Targ 2015
 10. Czubiel L., Konserwatorskie zwierzenia : rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993.  Olsztyn 2015
 11. Dobrowolski R., Zemło M. (red.), Dzieje opactwa supraskiego. Rzym 2015
 12. Durkheim É.,  Wychowanie moralne.  Bydgoszcz 2015
 13. Fiećko J.,  Katastrofizm, ateizm i inne obrachunki : szkice o ideach polskich romantyków.  Poznań 2015
 14. Flader-Rzeszowska K., Teatr przeciwko śmierci : kryptoteologia Tadeusza Kantora. Warszawa 2015
 15. Frum J., Wniebowstąpienie Samuela Francisco Gomeza.  Reda 2015
 16. Głuszek I. (red.), Ikonografia antyczna jako zwierciadło życia codziennego.  Toruń 2015
 17. Guzenda D.,  20 lat „Zawiszaków” : 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana w kadrze. Warszawa 2015
 18. Janicki K., Epoka hipokryzji : seks i erotyka w przedwojennej Polsce. Kraków 2015
 19. Juliusz Studnicki (1906-1978) : twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej. Sopot 2015
 20. Karwatowska M., Litwiński R., Siwiec A. (red.), Człowiek i kultura w komunikacji medialnej.  Lublin 2015
 21. Kisielewski T., Zabić księdza : sowiecki ślad w sprawie śmierci Jerzego Popiełuszki. Poznań 2015
 22. Krasowska A., Szmonces : przedwojenny żydowski humor kabaretowy : wybór tekstów. Warszawa 2015
 23. Kunicka H.,  Świat nie jest taki zły.  Kraków 2015
 24. Kwiatkowski J. (red.), Autostrada A4 Tarnów –Rzeszów.  Rzeszów 2015
 25. Lafazanovski E., Hrapeszko.  Radziechowy 2015.
 26. Leszczyńska K.,  Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011.  Lublin 2015
 27. Łosowski T., Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku. Lublin 2015
 28. Massalski E. T., Pan Padstolìc, al’bo Čym my ësc’ ì čym byc’ možam.  Warszawa 2015
 29. Nowicka E., Borkowska- Rychlewska A. (red.),  Libretto i przekład. Poznań 2015
 30. Ochenduszko T., Leksykon kadry kierowniczej gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii.  Rzeszów 2015
 31. Pertkiewicz J., „Regina II „ : pluton partyzancki batalionu „Barbara” 16 pułku piechoty Armii Krajowej ziemi tarnowskiej : Dąbry 17 X 1944 : akcje zbrojne, zagłada, pamięć. Warszawa 2015
 32. Piela P. (red.), NIE! bo RAK.  Łabunie 2015.
 33. Pinkwart M.,  Wariat z Krupówek.  Nowy Targ 2015
 34. Piotrowski B.,  Skandynawia powojenna w cieniu państwa opiekuńczego : 1944-1975. Poznań 2015
 35. Piotrowski B., Skandynawia współczesna w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju : 1975-2014.  Poznań 2015
 36. Piwowarczyk M., Podmiot i własności : analiza podstawowej struktury przedmiotu.  Lublin 2015
 37. Polian P., Wbrew ich woli : historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim.  Gdańsk 2015
 38. Rykowska N., Polacy w Kazachstanie jako środowisko wychowawcze.  Lublin 2015
 39. Selivanovskaâ V., Przed Monte Cassino był Buzułuk.  Warszawa 2015
 40. Skrukwa G, Studenna-Skrukwa M. (red.), Rewolucja w imię godności : ukraiński Euromajdan 2013-2014. Toruń 2015
 41. Spryszak K., Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji międzynarodowych standardów prawnych w dziedzinie demokracji.  Toruń 2015
 42. Szejnert M., Usypać góry : historie z Polesia.  Kraków 2015
 43. Szlachetko J. H., Dziuda K., Piskała K. (red.),  Leksykon piłsudczykowski t.1, Słownik biograficzny A-Ł.  Gdańsk 2015
 44. Szyrski M.,  Kierownictwo w samorządzie terytorialnym : analiza administracyjnoprawna. Warszawa 2015
 45. Taraszkiewicz J., Pierwsze stulecie zakonu pijarów na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1642-1740).  Gdańsk 2015
 46. Wiszowaty M., Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych : studium z zakresu prawa konstytucyjnego. ,Gdańsk 2015 
 47. Wołk A., Ptasińska A. (red.),  Nierówności społeczne we współczesnym świecie. Warszawa 2015