Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
i
Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na wykłady z cyklu

700 lat miasta Lublina – spotkania z historią

 Logotyp 700 lat miasta Lublina

XI 2015 – VI 2017

Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Projekt realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.


Program wykładów:
 1. Przed powstaniem miasta Lublina – osadnictwo od VI do XIII w. (19 XI 2015) – dr hab Andrzej Rozwałka, prof. UR
 2. Proces lokacyjny miasta Lublina na prawie niemieckim (17 XII 2015) – prof. Ryszard Szczygieł
 3. Złoty wiek Lublina (11 II 2016) – dr Grażyna Jakimińska
 4. Lublin jurydyk i Trybunału Koronnego (10 III 2016) – prof. Henryk Gmiterek
 5. Lublin w okresie rozbiorów i zaboru austriackiego (14 IV 2016) – prof. Ewa Ziółek
 6. Lublin w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (19 V 2016) – prof. Wiesław Śladkowski
 7. Lublin w czasach powstań narodowych (20 X 2016) – prof. Eugeniusz Niebelski
 8. Lublin od końca powstania styczniowego do I wojny światowej  (17 XI 2016) – prof. Edward Walewander
 9. Lublin w czasach I wojny światowej (24 XI 2016) – prof. Jan Lewandowski
 10. Lublin międzywojenny 1918-1939 (8 XII 2016) – prof. Zbigniew Zaporowski
 11. Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej (12 I 2017) – dr Janusz Kłapeć
 12. Lublin w czasach PRL (9 II 2017) – prof. Janusz Wrona
 13. Lublin współczesny (9 III 2017) – prof. Józef Styk
 14. Symbole miasta Lublina (6 IV 2017) – dr Piotr Dymmel

Prezentacja publikacji „Lublin. 700 lat dziejów miasta”, zawierającej teksty wykładów, które prezentowano w czasie cyklicznych spotkań w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 17:00 w Galerii Biblioteki. Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela
dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora d/s Merytorycznych
im. H. Łopacińskiego w Lublinie (81-528-74-02).

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Logotyp 700 lat miasta Lublina