156. rocznica urodzin Hieronima Łopacińskiego (1860-1906)

Hieronim Łopaciński (1860-1906)

W dniu 30 września 1860 r. urodził się Hieronim Rafał Łopaciński – nauczyciel, językoznawca, historyk, etnograf i bibliofil, orędownik utworzenia w Lublinie biblioteki publicznej. Hieronim Łopaciński pozostawił po sobie cenny księgozbiór, liczący około 12 tys. tomów, który stał się podstawą do utworzenia Biblioteki Jego Imienia.

Hieronim Łopaciński studiował na Wydziale Historyczno Filologicznym na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach rozpoczął pracę jako nauczyciel greki i łaciny w Warszawie. Otrzymał propozycję pracy w Lublinie i w początku 1884 r. rozpoczął pracę w miejscowym gimnazjum. Łopaciński skreślił ok. 600 artykułów, przyczynków, recenzji, sprawozdań. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Pozostawił Lublinowi dowody swoich pasji naukowych i bibliofilskich zamiłowań w postaci zbiorów rękopisów, starodruków, książek, gazet, numizmatów i pamiątek.

 WIĘCEJ O HIERONIMIE ŁOPACIŃSKIM