(wybór)

 1. Baraniak B. Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej. Warszawa 2015
 2. Beksiński Z. Listy do Jerzego Lewczyńskiego, Gliwice 2015
 3. Berdychowska B. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych : Ukraina w „Kulturze” 1947-2000. Paryż 2016
 4. Betling H. Faces: historia twarzy. Gdańsk 2015
 5. Bogucka  M. Wiersze wybrane. Warszawa 2016
 6. Chawryło K. Sojusz ołtarza z tronem : rosyjski Kościół prawosławny a władza w Rosji. Warszawa 2015
 7. Czochralska B. Sensitivity of matter. Kraków 2016
 8. Ferdek B. (red.) Między transcendencją a immanencją : mistyka śląska. Wrocław 2015
 9. Fiedorczuk J. Nieważkość. Warszawa 2015
 10. Gieb K.(red.) Kolej na kolej : pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej. Zielona Góra 2015
 11. Grzymała-Kazłowski A. Cyganie Romowie : znikający świat,  Radom 2015
 12. Hanusz H. (red.) Akademicki Związek Sportowy. Warszawa 2016
 13. Harciarek A.(red.) Jednostki języka w systemie i w mowie. Katowice 2015
 14. Janko A. Mała zagłada. Kraków 2015
 15. Jóźwiak J. Konteksty, decyzje, konsekwencje : problemy przekładu. Bydgoszcz 2016
 16. Kida G. Psychologiczne poczucie własności u członków spółdzielni mieszkaniowych. Lublin 2015
 17. Klafka Z. (red.) Ewangelia małżeństwa i rodziny. Toruń 2015
 18. Krywult-Albańska M. Imigranci polscy w Kanadzie : socjologiczna analiza procesów adaptacji. Kraków 2015
 19. Kuźniak A. Stryjeńska : diabli nadali. Wołowiec 2015
 20. Laszczak W. W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa : studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej)  Opole 2015.
 21. Lis R. W lodach Prowansji : Bunin na wygnaniu. Warszawa 2015
 22. Matusiak P. Obraz Hannibala w literaturze antycznej. Katowice 2015
 23. Motyka G. Ukraińska partyzantka 1942-1960 : działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Warszawa 2015
 24. Murek W. Uprawa roślin południowych metodą Miczurina. Wołowiec 2015
 25. Muszytowska D. Patronka filologii : rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich. Warszawa 2015
 26. Nawrocki A. Trzecie oko : przekłady wierszy z języków: włoskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego, rumuńskiego, fińskiego. [Warszawa] 2016
 27. Nowakowski A. Sąd : Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Gdańsk 2016
 28. Nowicka B. Nakarmić kamień. Wrocław 2015
 29. Olkuśnik M. Wyjechać z miasta… : mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa 2015
 30. Osmanov E. Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju. Wrocław 2016
 31. Pietrzak-Thébault J. (red.) Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci : studia przypadków. Warszawa 2015
 32. Płaza M. Skoruń. Warszawa 2015
 33. Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym : dokumenty i komentarz : XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Kraków 2016
 34. Reszka P. Diabeł i tabliczka czekolady. Warszawa 2015
 35. Sala B. G. Generał Edmund Różycki jako organizator polskiej siły zbrojnej w Galicji w czasie powstania styczniowego. Łódź 2015
 36. Simons P. Samotna gwiazda. Warszawa 2016
 37. Skrabacz A. (red.) Klasy mundurowe : od teorii do dobrych praktyk. Warszawa 2016
 38. Sugiera M. Nieludzie : donosy ze sztucznych natur. Kraków 2015
 39. Surmiak-Domańska K. Ku Klux Klan : tu mieszka miłość. Wołowiec 2015
 40. Szczepaniak A. Od autonomii do niepodległości : działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914-1929. Opole 2015
 41. Tambor A. Nowa polska półka filmowa : 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien. Katowice 2015
 42. Warmuzińska-Rogóż J. Szkice o przekładzie literackim : literatura rodem z Quebecu w Polsce. Katowice 2016
 43. Weretiuk O. (red.)  Porównywalne – nieporównywalne : metoda komparatystyczna. Rzeszów 2015
 44. Wright F. L.  Architektura nowoczesna : wykłady. Kraków  2016
 45. Wrześniak M. (red.) Polak we Włoszech, Włoch w Polsce : sztuka i historia. Warszawa 2015
 46. Żórawska W. Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku. Warszawa 2016