(wybór)

1.      Ashenburg K. Historia brudu, Warszawa 2016

2.      Bauman Z. Obcy u naszych drzwi, Warszawa 2016

3.      Bednarek D. B. Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa, Warszawa 2016

4.      Bieczyński M.M. (red.) Prawo wobec erotyki w sztuce oraz pornografii, Poznań 2016

5.      Boesten-Stengel A. Relacje artystyczne i kulturalne między Italią a Polską w epoce nowożytnej : studia z historii sztuki i kultury, Warszawa 2016

6.      Breustedt Z. Najmniej jestem tam gdzie jestem… : listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942), Kraków 2016

7.      Chłapowski K. (opr.) Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 139 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1595, Warszawa 2016

8.      Czartoryski A. J. Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego : 1813-1817, Warszawa 2016

9.      Czerwińska-Rydel A. Piórem czy mieczem : opowieść o Henryku Sienkiewiczu, Łódź 2016

10.  Czerwińska-Rydel A. Planety pana Mikołaja : o wielkim astronomie, Warszawa 2016

11.  Dakowicz P. Afazja polska. 2, Warszawa 2016

12.  Drzewiecki B. Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku, Warszawa 2016

13.  Dworaczek K. (opr.) Solidarność Walcząca w dokumentach, Warszawa 2016

14.  Dybizbański M. (red.) Światy melancholii : w 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera (1514-2014), Opole 2016

15.  Filip G. Miłość pod koniec świata, Chorzów, 2016

16.  Gawryluk B. Wanda Chotomska : nie mam nic do ukrycia, Warszawa 2016

17.  Janiak-Jasińska A. Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku T.1,2  Warszawa 2016

18.  Jaworska A. (red.) Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2016

19.  Kaczorowski A.W. (red.) Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku : rolnicza „Solidarność” w Polsce 1980-1989, Warszawa 2016

20.  Kienzler I. Bodo i jego burzliwe romanse, Warszawa 2016

21.  Koper S. Bodo : historia z tragicznym zakończeniem, Warszawa 2016

22.  Kozera D. (red.) Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, Warszawa 2016

23.  Kubaczyk T. (red.) Ład międzynarodowy w XXI wieku, Warszawa 2016

24.  Lipiński W. Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918, Łomianki 2016

25.  Ławrynowicz M. Mundur, Poznań 2016

26.  Matejko-Peterka I. Książęta, pieczęcie i władza : studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich, Warszawa 2016

27.  Miklaszewska M. Wojtek z armii Andersa, Poznań 2016

28.  Nowosad W. (opr.) Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku, Warszawa 2016

29.  Olszewski L. August i Rzym : pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, Poznań 2016

30.  Ossendowski F.A. Czao-Ra : opowieść północna, Poznań 2016

31.  Palski Z. Informacja Wojska Polskiego 1943-1957, Warszawa 2016

32.  Pilipiuk A. Litr ciekłego ołowiu, Lublin 2016

33.  Pinkola E.C. Oswobodzenie silnej kobiety : nieskalana miłość Matki Uwielbionej do dzikiej duszy, Poznań 2016

34.  Piróg T. Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej : mity i realia dobrego rządzenia, Kraków 2016

35.  Przyborowski W. Szkielet w domu, Łomianki 2016

36.  Pycka A. M. Róg obfitości czy puszka Pandory? : kultura w Drugiej Rzeczypospolitej,  Warszawa 2016

37.  Sadkowska-Mokkas L. Warszawa skamandrytów, Warszawa 2016

38.  Sieniawska E. Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej T.1,2, Warszawa 2016

39.  Smoleński P. Wieje szarkijja : Beduini z pustyni Genew, Wołowiec 2016

40.  Studnicka-Mariańczyk K. Ludwika hrabina Ostrowska (1851-1926) : kobieta, gospodarz, społecznik, Warszawa 2016

41.  Szlezer M. George Polgreen Bridgetower: afropolak, który zdenerwował Beethovena, Kraków 2016

42.  Widłak W. O smoku spod Wawelu, Warszawa 2016

43.  Wildstein B. Dom wybranych, Poznań 2016

44.  Wykrętowicz S. (red.) Izby przemysłowo-handlowe w Polsce na tle Europy i Stanów Zjednoczonych, Poznań 2016

45.  Yerafeyenka V. (opr.) Irena Jarocka : tam, gdzie serce, tam mój dom, Kraków 2016

46.  Zalewski W. Przestępczość ubezpieczeniowa: etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie, Sopot 2016

47.  Zapałowski A. Granica w ogniu : 35. „Przemyska” Komenda Odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948, Warszawa 2016

48.  Zaśko-Zielińska M. (red.) Lingua et gaudium : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi, Wrocław 2016

49.  Zerling-Konopka A. Rozalia Lubomirska : kwiat Podola, Warszawa 2016

50.  Zielińska A. Bura i szał, Warszawa 2016