Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN prezentuje wirtualną wystawę fotokolaży autorstwa Patryka Pawluczuka – ucznia IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie. Twórca kolaży połączył archiwalne zdjęcia Lublina z lat 30. i 40. ubiegłego wieku z własnymi fotografiami wykonanymi w 2014 r. Z radością odnotowujemy fakt, iż wszystkie archiwalne fotografie pochodzą z naszej Biblioteki Cyfrowej. Jest to przykład twórczego wykorzystania zdigitalizowanych zbiorów bibliotecznych w projekcie edukacyjnym o charakterze regionanalnym, czyli dokładna realizacja idei przyświecającej udostępnianiu zasobów bibliotecznych online. Autorowi kolaży serdecznie gratulujemy pomysłu i wykonania oraz życzymy dalszych sukcesów.

ZOBACZ GALERIĘ NA STRONIE TEATRU NN