(wybór)

1.      Banach Krzysztof, Dzielnice zagłady : niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie : katalog wystawy, Lublin 2017

2.      Behnka Mateusz, Wiejak Remigiusz, Wspomnienie teraźniejszości, Chełm 2016

3.      Chełm literacki XX i XXI wieku. T. 2, wybór tekstów i oprac. Longin Jan Okoń, Zbigniew Waldemar Okoń, Chełm 2016

4.      Dąbrowski Stanisław Jan, W harcerskiej służbie 1957-2017. [T. 1-2],  Lublin 2017

5.      Doroba Grzegorz, Ilustrowana historia motocykla WSK,  Lublin 2012

6.      25-lecie parafii w Nasutowie : Soli Deo,  red. Jerzy Piasecki, Nasutów 2015

7.      Ekoturystyka szansą rozwoju Roztocza, red. Jerzy Parchomiuk, Lublin 2010

8.      Futera Tomasz, Zarys historii Białobrzegów w gminie Kock, Kock 2017

9.       Gajda Kazimierz, Ks. Antoni Gajda – kapelan, żołnierz, czasu kurz…, Lublin 2017

10.  Gajur Jan, Promieniujący świętością : ks. Józef Kruk 1918-2014, Lublin 2017

11.  Gmina Krzywda : gmina, którą warto zobaczyć, poznać, zamieszkać, Krzywda 2014

12.  Gmina Żółkiewka, oprac. i fot. Urząd Gminy Żółkiewka,  Żółkiewka 2014

13. Gzella Alojzy Leszek, Sołtys, który odmienił oblicze swojej wsi, Lublin 2014

14.  Heuer Michaela, Die Partnerstädte Münster und Lublin – wie füreinander gemacht = Miasta partnerskie Münster i Lublin – jak dla siebie stworzone, text: Michaela Heuer, Münster ; Lublin ok. 2016

15.   Hohengarten André, Obóz więzienny SS w Dąbrowicy 1943-1944, Dąbrowica 1993

16.   Klementowice : a  Magdalenian site in eastern Poland, ed. by Tadeusz Wiśniewski, Lublin 2015

17.   Kobylarz Wojciech Stanisław, Łowiectwo : Okręg Biała Podlaska, Biała Podlaska 2013

18.   Kołodziejczyk Romuald, Historia Szczebrzeszyna : pradzieje, Szczebrzeszyn 2013

19.  Korneluk Janusz, Kusiuk Krzysztof, Pogonowska Joanna, Włodawa : miasto 3 kultur, Kwidzyn 2009

20.   Korpysz Sławomir, Lubaszewski Zbigniew, Obiekty zabytkowe Chełma i powiatu chełmskiego : zabytki architektury i budownictwa, wyd. 2 uzup., Chełm 2016

21.   Kościński Mieczysław, Znani i nieznani : szkice z przeszłości Krasnobrodu, Lublin 2002

22.   Kraina Lessowych Wąwozów : hity turystyczne, zdjęcia: Sławomir Białas [i in.], Nałęczów 2014

23.   Królikowski Ryszard, Chałupy z XVIII wieku w ekspozycji Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 1982

24.   Księga miasta Pawłowa 1646-1762, oprac. i wyd. Marian Janusz Kawałko, Lublin 2016

25.   Kuc Marek, Samochody z Lublina 1951-2014, Warszawa 2017

26.   Lipiec Wiesław, Nadleśnictwo Józefów : walory przyrodnicze, aut. fot. Wiesław Lipiec [i in.] ; autor tekstu Wiesław Lipiec, Zwierzyniec 2015

27.   Lublin 2017, rok z życia miasta – inspiracja dziedzictwem, duma z Lublina, rozwój ku przyszłości, oprac., red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin 2017
Na okł. tyt.:
700 lat Lublina : wielki jubileusz 1317-2017

28.   Makus Grzegorz, „Jastrząb” i „Żelazny” ostatni partyzanci Polesia  Lubelskiego 1945-1951, Włodawa 2008

29.   Maleszyk Ryszard, Dzieje gminy Krasnystaw w latach 1864-2014, Krasnystaw 2014

30.   Markiewicz Marian, Lekarze, Lublin 2017

31.   Marzęta Dariusz,  Mennica koronna w Lublinie 1595-1601, Lublin 2017

32.   Miluska Barbara, Mikołaj Spóz : człowiek zwyczajny i niezwykły, współpr. w oprac. Józefa Sadurska, Puławy 2016

33.   Nasiadka Marek, Turystyczne bramy Roztocza : Narol – Zwierzyniec : przewodnik turystyczny, Narol ; Zwierzyniec 2010

34.   Nasza przeszłość podstawą przyszłości : 85-lecie powstania Szkoły w Dubecznie, oprac. Barbara Fajge ; zesp. red. Weronika Ćwir [i in.], Chełm 2016

35.   Okoń Zbigniew Waldemar, Czesław Dopieralski : aktor, reżyser, instruktor teatralny, Chełm 1999

36.   Onyszczuk Jarosław, Kodeńska noc zwycięstwa : dzieje Kodnia w okresie Powstania Styczniowego, wyd. 2 uzup. i popr., Bydgoszcz [i in.] 2015

37.   Panas Władysław, Magiczne miasto : szkice i fragmenty lubelskie, Lublin 2017

38.   Pożarowszczyk Jacek, Kleeberg : generał bez skazy, Kock ; Radzyń Podlaski 2017

39.   Przeszłość zachowana w pamięci, oprac. red. Magdalena Chodzińska [i in.], Wysokie 2017

40.   Przyroda Ziemi Bialskiej, oprac. i projekt graf. Justyna i Jakub Jakubowscy, Biała Podlaska 2012

41.   Punkt Kultury −1 Maja, red. Iwona Konecka, Lublin 2017
Współwyd. w kierunku przeciwstawnym z: Punkt Kultury Stare Bronowice.

42.   Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju : przewodnik po historii i zabytkach, red. Witold Batycki, Biłgoraj 2016

43.   Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, pod red. Pawła Jarosza, Jerzego Libery i Piotra Włodarczaka, Kraków 2016

44.   60 lat archeologii w UMCS : podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, pod red. Jana Gurby i Jerzego Libery, Lublin 2007

45.   Szkice o codzienności PRL, pod red. Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego, Lublin 2016

46.  Śnieżek Jacek, Dopóki płynie… : Rok 2017 – Rokiem Rzeki Wisły, Puławy 2017

47.   To się nadaje do „Kuriera”!, Ryszard Dunin [i in.] ; oprac. red. Jadwiga Białowąs, Lesław Gnot. Lublin 1996

48.   Tworek Józef, Chełmskie podziemia kredowe : wyjątkowy zabytek górnictwa kredy, Wyd. 2 uzup., Chełm 2016

49.   W 70. rocznicę tragedii Talczyna 26 września 1942 r., red. Adam Świć, Kock 2012

50.   Waśniewski Zenon, Kocham! przez kraty : listy więzienne i obozowe, Chełm 2016

51.   Wąwolnica, konsultacja merytor. Anna Pardyka, Krzysztof Wasilewski], Lublin po 2007

52.   Wierzejska Joanna, Karpenko Oresta, Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne,  Kraków 2015

53.   Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin 2017

54.   Wojtas Marian, Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich. T. 6, Lublin 2014

55.   Wrzesień 1939 : nad Bugiem i Muchawcem : powrót do przeszłości, pod. red. Stanisława Jadczaka, Terespol 2009

56.   Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce regionu, red. nauk. Marian Stefański, Lublin 2009

57.  Zabrali nam dzieciństwo : wspomnienia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi, wstęp, wybór i opracowanie Dominik Róg, Biłgoraj 2015

58.   Zamojszczyzna Sonderlaboratorium SS : zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. T. 1-2, pod red. Czesława Madajczyka ; wstęp Czesław Madajczyk ; dokumenty zebr. i oprac. Franciszek Cieślak, Warszawa 1977

59.    Złotnictwo lubelskie ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych : katalog wystawy, red. Barbara Czajkowska,  Lublin 2017

60.   Zugaj Leszek, Historia Nadleśnictwa Józefów, Józefów 2015