1.            Adamowski J.W.(red.) Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa 2016

2.            Bętkowska Z. Dwa chutory, Nowa Ruda 2016

3.            Białas Z. Nebraska, [Warszawa] 2016

4.            Błękit S. Skrzydłem mewy pisane, Lublin 2016

5.            Bołdyrew A. Equus Polonus : koń w wojsku polskim w XVI wieku, Piotrków Trybunalski 2016

6.            Bradke M. 7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska, Wrocław 2016

7.            Camilleri A. Królowa Pomorza i inne historie z Vigaty, Warszawa 2016

8.            Chłodna I. Od paidéi do kultury wysokiej : filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę, Lublin 2016

9.            Czapliński D. Via lapus, [Warszawa] 2016

10.        Dajewska M. Mariusz Łabiński : Plíva & Łabiński, Wrocław 2016

11.        Drozd K. Białoruska proza łagrowa, Warszawa 2016

12.        Dybizbański M. Od epiki romantycznej do teatru science fiction : studia i szkice, Opole 2016

13.        Dzikowska M. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, Warszawa 2016

14.        Fischer A. Katalog polskich znaków pocztowych (i z Polską związanych) 2016 T.2, Bytom 2016

15.        Fogg M. Historia mody, Warszawa 2016

16.        Fópka T. Mòrtualia, Wejherowo 2016

17.        Gawron P. Rewolucja stanu : fantastyczne wprowadzenie do informatyki kwantowej, [Warszawa] 2016

18.        Gendźwiłł A. Nieważne głosy, ważny problem, Warszawa 2016

19.        Giemza J. Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Rzeszów 2017

20.        Gołębniak M. Dzieci z rozbitego statku – studium etnograficzno-biograficzne diaspory greckiej w Polsce, Wrocław 2016

21.        Gryz J. Dzika trawa : wybór felietonów z lat 2011-2012, Gdańsk 2016

22.        Hajduk Z. Struktury metodologiczne w nauce : słowa klucze filozofii nauki, Lublin 2016

23.        Has-Tokarz A. Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : teksty, funkcje, konteksty, Lublin 2016

24.        Ickiewicz-Sawicka M.(red.) Kultura a migracje : stan, wyzwania, perspektywy, Czeremcha 2016

25.        Inspiracje architekturą : interdyscyplinarna wystawa pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2016

26.        Jamsheer Hassan Ali. Wprowadzenie do konfliktu arabsko-izraelskiego, Toruń 2016

27.        Jaworowska M. Dzieci Pahiatua : studium losów polskich sierot w Nowej Zelandii 1944-2015, Toruń 2016

28.        Kara M. Gród piastowski w Gieczu : geneza, funkcja, kontekst, Poznań 2016

29.        Karpińska M. Rola gestu scenicznego w nowoczesnym teatrze muzycznym, Warszawa 2016

30.        Kenig K. A jednak przeżyłem… : losy pilota dywizjonu 305 Stefana Zygnerskiego, Warszawa 2016

31.        Kodeks cywilny z komentarzem 2016, Warszawa 2016

32.        Kozłowski R.(red.) Miasta, regiony i ludzie : studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku, Toruń 2016

33.        Koźliński Z. Trochę wojny i po wojnie, Lublin 2016

34.        Krajewska-Kułak E. (red.) Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej, Poznań 2016

35.        Krajewski A. Artysta czy Poppacykarz?! czyli Zezowata transcendencja kontra kolorowa źrenica Protagonisty!, Warszawa 2016

36.        Kulpa S. Historia warzona piwem : rzecz o browarach Wodzisławia Śląskiego, Wodzisław Śląski 2016

37.        Makowiecki T. Pani Zosia, Toruń 2016

38.        Marzec J. Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw : studium przypadku, Warszawa 2016

39.        Olkusz W. Hreczkosiej, literat, pasjonat nauki : o paremiologicznych fascynacjach Józefa Blizińskiego, Opole 2016

40.        Perzanowsk J.W. Jest czyli rzecz o filozofii bytu, Toruń 2016

41.        Rudawcowa A. Inscenizacje dla dzieci i młodzieży, Gliwice 2016

42.        Russkie stranicy v istorii Pol’ši- Śladami Rosjan w Polsce, Warszawa 2016

43.        Ruszkowski A. Okruchy historii : środek okupacji : I.1942 – VI.1943, Puławy 2016

44.        Stefczyk F. Oszczędność, praca, solidarność : wybór pism, Warszawa 2016

45.        Szewczyk K. Homo ferus, Nowa Ruda 2016

46.        Szlempo J. Zbigniew Czop : miedzioryty i rysunki, Legnica 2016

47.        Szubert-Olszewska A. 12 miesięcy w sztuce, Kęty 2016

48.        Wiśniewska M.(red.) Edukacja w PRL, Warszawa 2016

49.        Żagiel S. Miedza : zatrzymane w pamięci, Ciechanów 2016

50.        Żurek W.W.(red.) Nova et vetera : aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, Lublin 2016