(wybór)

1.                  Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim, red. nauk. Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek, Lublin 2017

2.                  Alma MaterThomasoviensis 1917-1992 : jubileusz 75-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, red. Waldemar Wojciech Bednarski, Tomaszów Lubelski 1992

3.                  Bednarski Waldemar Wojciech, Nie wszystko przeminęło z wiatrem…, Tomaszów Lubelski 2002

4.                  Bednarski Waldemar Wojciech, Tomaszów, Tomaszów… : wspomnienia z lat 1944-1970, Tomaszów Lubelski 1995

5.                  Caban Ireneusz, Raport z życia, Lublin 1999

6.                  40 lat pod krzyżem : siostra Róża Wanda Niewęgłowska (1926-1989), red. Celestyn Napiórkowski, Feliks Grabowiec, Niepokalanów 2017

7.                  Czubaszek Krzysztof,Twarze : fotografie Żydów łukowskich, Warszawa 2017

8.                  Dąbrowski Marcin, NSZZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980-1989,  Lublin 2016

9.                  Dmochowscy : dzieje jednego pokolenia, oprac. Maria Dmochowka z d. Lipska, Warszawa 1997

10.              25 lat miasta Poniatowa : fakty, wspomnienia, fotografie : jednodniówka, zesp. red. Z. Małecki [i in.], Poniatowa 1987

11.              Gruszkowski Krzysztof, Pociąg do Sławatycz, Lublin 2017

12.               Horodysko : od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza : badania 2004-2005, pod red. Tomasza Dzieńkowskiego, Lublin 2016

13.              Jodłowski Antoni, Zabytki województwa bialskopodlaskiego w drzeworycie II połowy XIX wieku, Biała Podlaska 1990 

14.               Karwowski Mariusz, W naukowym tyglu : lubelskie innowacje badawcze, Lublin 2017

15.              Kozłowski Waldemar Antoni, Liga Obrony Powietrznej Państwa 1924-1928, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 1929-1939, Liga Lotnicza 1946-1950 w Chełmie i powiecie chełmskim, Chełm 2017

16.              Kozłowski Waldemar Antoni, Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej i turystyki : słownik biograficzny. Cz. 3, Chełm 2017

17.              Krajewska Maria, Korespondencja Erazma Majewskiego z Hieronimem Łopacińskim,  Lublin ; Warszawa 2017

18.               Księga pamięci : transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny : 1940-1944. T. 1-3, red. nauk. Franciszek Piper, Irena Strzelecka, Oświęcim 2009

19.              Kukulski Zygmunt, Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej, Lublin 1939

20.              Kus Józef, Lokacja miasta Adamowa w 1539 roku,Adamów 1993

21.                Lewandowski Jan, Adamów : studium z dziejów miasteczka i osady w latach 1864-1918, Adamów 1993

22.              Lublin: 700 latdziejów miasta, red. Grzegorz Figiel, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin 2017

23.              Łagowski Krzysztof, Wład Paweł, Susiec : informator turystyczny : trasy rowerowe, noclegi, mapa gminy, Rzeszów 2017

24.              Łempicki Stanisław,Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573-1605,  Kraków 1922

25.              Nadratowski Mirosław, Świtka Jadwiga, Parafiapaulińskawe Włodawie, Włodawa 2005

26.              Nasiadka Marek, Podlaski przełom Bugu : przewodnik nie tylko dla turystów, Rzeszów 2017

27.              Nowak Bogdan, Państwo Zamojskie : przeciwko czarownicom, duchom i najeźdźcom, [Kraków] 2017

28.               Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie : wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013-2014, red. nauk. Andrzej Buko, Stanisław Gołub, Chełm 2016

29.              Ogród Białego Kruka. 3, red. Jan Gurba i Zbigniew Jóźwik [i in.], Lublin 2016

30.              Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie : przewodnik, Tadeusz Jan Chmielewski, Ryszard Sawicki, Lublin [1989]

31.              Onyszczuk Jarosław,Kodeń : od siedziby magnackiej do osady gminnej : (dzieje ośrodka od drugiej połowy XVIII wieku do odzyskania niepodległości), Warszawa ; Kodeń 2016

32.              Polska i Puławy „na głównym szlaku duchowych dziejów” : przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej, red. nauk. Tomisław Giergiel, Puławy 2017

33.              Promenada S12 Lokalna Grupa Działania : wiele gmin, jedna droga…, red.  Waldemar Ranuszkiewicz, Bydgoszcz 2015

34.               Przesmycki Stefan, Ja, obywatel Lublina, Lublin 2016

35.              Przeżyli Majdanek: wspomnienia byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku, oprac. Czesław Rajca, Anna Wiśniewska, Lublin 1980

36.              Sawicki Zdzisław, Siek Janusz, Kultura łowieckaZamojszczyzny, Zamość 2017

37.              Schola Cantorum Misericordis Christi : XX-lecie chóru 1996-2016, red. Piotr Karwowski, Kamil Przygrodzki, Biała Podlaska [2017]

38.              Śladami kultury lokalnej, zesp. red. Bartosz Błachnio [i in.], Stężyca 2009

39.              Wład Paweł, Roztocze, Puszcza Solska : przewodnik. T. 3, Roztocze Środkowe : Józefów, Krasnobród, Susiec, Tomaszów Lubelski, Zwierzyniec, Zamość i ich okolice, Rzeszów 2017

40.              Wład Paweł, Roztocze, Puszcza Solska : przewodnik. T. 4, Roztocze Wschodnie : Bełżec, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Lubycza Królewska, Narol i ich okolice, Rzeszów 2017

41.              Wolski Kazimierz M.,Z tragicznej przeszłości Jam, Jamy 2017

42.              Wołodko Janusz, Wołodko Urszula, 100 latOchotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie : 1917-2017, Komarówka Podlaska 2017

43.              Wośko Ignacy, O zdrowie ludności, Urzędów 1997

44.               Wybory dawniej i dziś : wystawa z okazji 25-lecia demokratycznych wyborów w Polsce, red. Teresa Renata Bodys, Zamość 2016

45.              Wychowanie religijne w polskich szkołach : 25 lat katechezy w przedszkolach i szkołach publicznych : 10 lat Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu, red. Robert Strus, Sylwester Zwolak, Zamość 2016

46.              Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie : jubileusz 90-lecia 1927-2017, zesp. red. Monika Dymel [i in.], Chełm 2017