1.      Albińska K. Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa, Toruń 2017

2.      Aleksander Sarnowicz : malarz w służbie 7 PUL, Mińsk Mazowiecki 2016

3.      Aleksandrowicz M. Teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku, Lublin 2017

4.      Antczak K. Obraz Hiszpanii w „Historii naturalnej” Pliniusza Starszego, Poznań 2016

5.      Bacia Z. (red.) Habitaty : reaktywacja małych społeczności lokalnych, Wrocław 2016

6.      Baran A. Z tymi co zostali… : harcerskie relacje Warszawa – Londyn (1945-1990), Warszawa 2016

7.      Bartoli S. Helibo Seyoman, Warszawa 2016

8.      Baryła-Wojnowska I. Trendy w biotechnologii środowiskowej t.3, Olsztyn 2016

9.      Bęben D. Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia : studia z filozofii Jana Patočki, Katowice 2016

10.  Biskup K. Uwarunkowania działalności lotniczej, Bydgoszcz 2016

11.  Bogdanom D. Bibliografia prawa do informacji, Lublin 2016

12.  Borowczyk J. (red.)  Poznań pisarek i pisarzy : materiały z sesji naukowej, Poznań 2016

13.  Budzyński Z. (red.) Galicyjskie drogi i bezdroża : studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania II , Przemyśl 2016

14.  Chmielewski S. Wierszowane wspomnienia, Siennica Różana 2016

15.  Chodurska H. (red.) Tradycja i nowoczesność : język i literatura Słowian Wschodnich, Kraków 2016

16.  Czepczor K. Jedzenie pod wpływem emocji, Warszawa 2017

17.  Damurski Ł. Re-miasto : scenariusze rozwoju urbanizacji w XXI wieku, Wrocław 2016

18.  Datner-Śpiewak H. Po zagładzie : społeczna historia żydowskich domów dziecka, szkół, kół studentów w dokumentach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, Warszawa 2016

19.  Dettloff A. Domus Aurea : architektura i sztuka dominikańskiego sanktuarium Matki Bożej w Gidlach 1516-2016, Warszawa 2016

20.  Domaszk A. Dobra doczesne Kościoła, Warszawa 2016

21.  Drab L. (red.) Attaché obrony : status i funkcjonowanie, Warszawa 2016

22.  Draus A. Brzmienie i sens : studia nad twórczością Marka Stachowskiego, Kraków 2016

23.  Dutka P. Cz. Mit i gest : bohater kordianowski prozy rozrachunków inteligenckich, Zielona Góra 2016

24.  Dygul J.(red.) Dramaturgia włoska XVI wieku, Warszawa 2017

25.  Dziak W. J. Polska-Chiny 1956 : zbiór dokumentów, Warszawa 2016

26.  Emocja i namysł : prace dydaktyków i studentów Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017

27.  Eugeniusz Józefowski : Nad-pisane książki, Wrocław 2016

28.  Franc S. Kryminalnie w Koziej Wólce, Krasnystaw 2016

29.  Gavrilûk N.I. Esperanto, Lublin 2017

30.  Graif G. Todesfabrik Auschwitz- Fabryka śmierci, Köln 2016

31.  Greniuch T. Natal 1899-1900, Warszawa 2017

32.  Heesen A. Teorie muzeum, Warszawa 2016

33.  Helotyzm, czyli Przestrzeń zawłaszczona, Łódź 2016

34.  Iwicki A. Burek na śniadanie : Serbia dla koneserów, Pelpin 2017

35.  Jakosz M. Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich, Katowice 2016

36.  Jamroży M. (red.) Dokumentacja podatkowa cen transferowych, Gdańsk 2017

37.  Janocha M. A piękno świeci w ciemności, Warszawa 2017

38.  Jarzęcka-Siwik E. Najwyższa Izba Kontroli : komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2017

39.  Kamiński D. Chalkony, Lublin 2016

40.  Kampka F. Etyka biznesu – kompas czy kajdany?, Warszawa 2016

41.  Karczewska J. (red.) Pomerania et alia : opuscula Joachimo Zdrenka dedicata, Toruń 2017

42.  Kil-Matlak A. Audiosfera : studia, Wrocław 2016

43.  Korzeniowski M. Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej, Lublin 2016

44.  Kotecki R. Ecclesia et bellum : Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich : studia, Bydgoszcz 2016

45.  Kunachowicz H. Tabele składu i wartości odżywczej żywności, Warszawa 2017

46.  Kurkiewicz M. (red.) Krytyka po przełomie : wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989-2014, Bydgoszcz 2016

47.  Mazur P. S. Zarys podstaw filozofii człowieka : antropologiczne zastosowanie metody separacji, Kraków 2016

48.  Michałowski S. (red.) 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : bilans doświadczeń, Lublin 2016

49.  Nasza przeszłość podstawą przyszłości : 85-lecie powstania Szkoły w Dubecznie, Chełm 2016

50.  Pastusiak L. Polacy u narodzin Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2016

51.  Pawłowska M. Grafiki duszy, Biała Podlaska 2016

52.  Piechota M. Poliglotyzm wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński), Katowice 2016

53.  Piekarski W. Energia i środowisko w produkcji, zarządzaniu i logistyce – wybrane problemy, Lublin 2016

54.  Piela A. Pozorna tożsamość : polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Katowice 2016

55.  Pierwotne niedobory odporności : przewodnik dla pacjentów i ich rodzin, Pszczyna [2017]

56.  Ruszczyńska M. Słowacki i wiek XIX T.2, Gliwice 2016

57.  Szlązak J. Psychologiczne aspekty akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych, Gliwice 2016

58.  Świeczak W. Lotniczy spacer po Warszawie, Warszawa 2016

59.  Trojanowski J. Propaganda antyamerykańska w polskiej publicystyce konserwatywnej i narodowej w latach 1898-1939, Warszawa 2017