(wybór)

1.     Bancarzewski Franciszek, „Włóczęga” : wspomnienia komendanta oddziału specjalnego I Batalionu BCH imienia Ziemi Podlaskiej, pod red. Urszuli Tomczak i Tomasza Bancarzewskiego, Inowrocław 2017

2.     Bartnik Renata, Dawny Lublin, Lublin 2017

3.     Bijata Małgorzata, Historia Szkoły Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2016

4.     Bujak Adam, Bujak Marcin, Fara w Kazimierzu Dolnym, zdj. Adam Bujak i Marcin Bujak ; wstęp Waldemar Odorowski i Łukasz Rejowski ; tł. na jęz. ang. Wiesław Horabik, Lublin 2013

5.     Czech Henryk, Puławy : spotkanie z historią, Puławy 2009

6.     430… czyli Kolejne 10 lat za nami… : I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, przygot. materiałów do publ.: Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, Lublin [ca 2016]

7.     Fronczek Zbigniew Włodzimierz, Jubileusz naukowy profesora Feliksa Czyżewskiego, Lublin-Wisznice 2017

8.     Gądor Józef, Czech Henryk, Bałabuch Ryszard, Puławy : spacery po mieście : przewodnik, Puławy 2003

9.     Gąsianowski Adam,  Horbaczewski Robert, Czar starej fotografii w obiektywie Teofila Jaśkiewicza z Harasiuk, Harasiuki ; Zamość 2017

10.           Goździk Marta, Śladami parczewskich Żydów, red. Stanisław Jadczak, Parczew [2015]

11.           Górak Jan, Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996

12.           Górak Jan, Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnień osadniczych, Zamość 1994

13.           Grabek Małgorzata, Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Szczebrzeszyn-Kawęczynek”, Lublin 2017

14.           Grotthus Gustaw, Hrubieszów : zarys historii miasta, Hrubieszów 1990

15.           Jodłowski Antoni, Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości woj. bialskopodlaskiego, Biała Podlaska 1996

16.           Kawałko Danuta, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994

17.           Kazimierz Dolny : Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, Wrocław 2006

18.           Kolasa-Nowak Agnieszka, Kołtun Aleksandra, Stawicki, Andrzej, Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków : raport z badania diagnostycznego : formy działania – mocne i słabe strony, potrzeby – współpraca, oprac. Agnieszka Kolasa-Nowak, Aleksandra Kołtun, Andrzej Stawicki, Lublin 2017

19.           Kondycja psychofizyczna bialskich pięciolatków, red. nauk. Krystyna Górniak, Biała Podlaska 2017

20.           Kopron, Halina, Wiejak, Izydor, Rudy… nasze miejsce na ziemi : ocalmy od zapomnienia, Końskowola 2017

21.           Krzeszowska Ewa, Charakterystyka geochemiczna i paleontologiczna korelacyjnego poziomu faunistycznego Dunbarella w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, Gliwice 2017

22.           Kupisz Dariusz, Obara Anna, Pękała, Krzysztof Piotr, Dzieje Motycza na przestrzeni wieków, Lublin 2017

23.           Leśniewska J. Ewa, Przewodnik po Łęczyńskich zabytkach, Łęczna 1997

24.           Mamcarz ElżbietaLegendy Lublina, Lublin 2017

25.           Miłkowska Ewa, Architektura szkół powszechnych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Lublin 2017

26.           Największą mądrością jest umieć jednoczyć : wydanie z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły w Wilczopolu : praca, pod red. Ewy Radko, Lublin 2016

27.           Oblicza wyborów : studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie, red. Agnieszka Łukasik-Turecka, Lublin 2016

28.           Okrasa Marzena, Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998, Lublin 2017

29.           85-lecie Związku Literatów w Lublinie, oprac. red. Stanisław Andrzej Łukowski, Lublin 2017

30.           Pawlak Grzegorz, Kuzko Krzysztof, Konzentrationslager Lublin : niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady na Majdanku, fot. – Grzegorz Pawlak ; autor tekstu – Krzysztof anin Kuzko, Lublin 2017

31.           Pawłowski Andrzej, Wisła w Krainie Lessowych Wąwozów, Nałęczów 2017

32.           Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2007-2017) : w kierunku inteligentnej reindustrializacji miasta, red. Mariusz Sagan, Lublin 2017

33.           Politechnika Lubelska 1953-2013, Lublin [ca 2013]

34.           Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy, Nałęczów 2010

35.           Przedpełski Andrzej, Sawińska Anna. Seniorzy ze „Szkoły Orląt” : 25 lat Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Dęblin 2017

36.           Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju z propozycjami ścieżek dydaktycznych, red. meryt. Marian Kurzyna ; aut. Marian Kurzyna i in., wyd. 2 zm. i rozsz., Biłgoraj 2003

37.           Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny : materiały ogólnopolskiej sesji popularno-naukowej Zamość, 22-24.IX.1995, mater. do dr. przygot. Maria Fornal, Danuta Kawałko, Stanisław Orłowski, Zamość 1995

38.           Rakuś Grażyna, Żyśko Marta, Ocalić od zapomnienia… : historia starowiejskiej oświaty i parafii, Stara Wieś 2017

39.           Rozhin Aleksandra, Gong 2 : spojrzenie w przeszłość : Akademicki Teatr Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004

40.           Sadurski Ireneusz, IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017, Lublin 2017

41.           Sami o sobie : 25-lecie Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, red. prow. Zbigniew Kiełb, Puławy 2017

42.           Sas-Jaworski Andrzej, Strynkowski Bohdan, Żydzi kazimierscy : dzieje, kultura, kuchnia, Kazimierz Dolny 1989

43.           Sielicka Magdalena, Historia kilimowa ze Lwowa do Hrubieszowa, Hrubieszów 2017

 

44.           Sokal Roman, Sztuka ludowa okolic Biłgoraja, Lublin 2017

 

45.           100 lat w Lublinie Urszulanek Unii Rzymskiej : 1917-2017, [Lublin], 2017

46.           100-lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 1917-2017, oprac. tekstów o historii i życiu szkoły: Zofia Gorgol, Roman Soniak, Leszek Pienkos, Tomaszów Lubelski 2017

47.           Wąwolnica 2 maja 1946 : relacje, dokumenty, aut. tekstów Sławomir Snopek i in. ; red. tekstów relacji i wspomnień Sławomir Snopek, Urszula Kossowska-Cezak, Urszula Cisowska, Wąwolnica 2017

48.           Wicha Janina, Wicha Marian, Przywrócić pamięć…, Michów 2016

49.           Wojciechowski Jerzy Stanisław, Spacerem po… Lublinie, Skrzeszew ; Warszawa [2016]

50.           Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, red.  Mariusz Hamerski, Lublin 2017

51.           Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, pod red. Ewy Skowronek, Lublin 2005

52.           Załuski Krzysztof, Sztuka odpoczynku w Krainie Lessowych Wąwozów : perły architektury, na sakralnym szlaku, kustosz zaprasza, tradycje krainy, Nałęczów 2017

53.           Ziemia Lubycka : geografia, historia, język, kultura, red. Mariusz Koper, Lublin ; Lubycza Królewska 2017