(wybór)

1.      Autyzm i rodzina, Lublin 2017

2.      Coben H., Wszyscy mamy tajemnice, Warszawa 2016

3.      DeMille N., Powrót lwa, Warszawa 2010

4.      Dynia E., Uznanie państwa w prawie międzynarodowym : zarys problematyki, Rzeszów 2017

5.      Engel L., Skuteczność psychoterapii, Warszawa 2017

6.      Ewolucja systemów bezpieczeństwa : od Bliskiego Wschodu do Oceanii, Toruń 2017

7.      Formy ochrony bezpieczeństwa : aspekty prawne, Rzeszów 2016

8.      Krawiec F., Krawiec S., Marketing w elektroenergetyce, Warszawa 2017

9.      Frączek Z., Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym, Rzeszów 2017

10.  Frelik P., Kultury wizualne science fiction, Kraków 2017

11.  Gnaś H., Protokół z Kioto : analiza decyzji międzynarodowej, Toruń 2016

12.  Grupy rekonstrukcji historycznej : edukacja i konsumowanie przeszłości, Toruń 2016

13.  Jackanyn I., Dobry już byłem, Lublin 2016

14.  Kompendium z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, Warszawa ; Włocławek 2016

15.  Kurzeja E., Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej : studium socjologiczne, Katowice 2016

16.  LEGO – księga przygód. T. 2, Gliwice 2017

17.  Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 5, Honor, Lublin 2017

18.  Lenik J., Cieszkowski S., Teoria i metodyka sportu : przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów, Rzeszów 2017

19.  Link Ch., Dom sióstr, Katowice 2017

20.  Łaski K., Wykłady z makroekonomii : gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, Warszawa 2015

21.  Makarowska M., Życie w stylu vege, Łódź 2017

22.  Maksymowicz K., Zastosowanie technologii obrazowania 3D w opiniowaniu medyczno-sądowym, Wrocław 2016

23.  Malinowska A., Brunatna kołysanka : historie uprowadzonych dzieci, Warszawa 2017

24.  Nesbø J., Czerwone Gardło, Wrocław ; Poznań 2017

25.  Nesbø J., Pentagram, Wrocław ; Poznań 2016

26.  Oser, Tybet płonie, Warszawa 2016

27.  Pawelec K.J., Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym : przestępstwa i wykroczenia, Warszawa 2017

28.  Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów 2017

29.  Potyrała K., iEdukacja : synergia nowych mediów i dydaktyki : ewolucja, antynomie, konteksty, Kraków 2017

30.  Psychologia akademicka. T.1-2, Gdańsk 2016

31.  Rudnicka O., Granat poproszę!, Warszawa 2016

32.  Smartfon i tablet w dziecięcych rękach, Gdańsk 2016

33.  Szkice o codzienności PRL, Lublin 2016

34.  Śledzianowski J., Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce 2017

35.  Dziak W.J., Sajewski K., Korea Północna : wewnętrzne wektory trwania, Warszawa 2016

36.  Węgliński B., Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa, Wrocław 2016

37.  Wojska specjalne = special forces : 2007-2017, Warszawa 2017

38.  Zagrożenia ze strony mediów, Gdańsk 2017

39.  Żulczyk J., Radio Armageddon, Warszawa 2015