1. Analiza branży przetwórstwa spożywczego w województwie lubelskim : raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych, red. Piotr Krzesiński ; red. nauk. Jakub Grabowski, Lublin 2018

2. Bezpalko AntoniDziękuję Bogu i ludziom, Sandomierz 2018

3. Bogdziewicz Ryszard, Fotografia na Lubelszczyźnie na tle fotografii europejskiej i krajowej w latach 1839-1918, Lublin 2017

4. Chróściewicz-Filipowicz Helena, Z kresów wschodnich do Nałęczowa : wspomnienia nauczycielki, Nałęczów 2018

5. Cybulska Anna, Cybulski Antoni, Rodzinne strony Henryka Sienkiewicza, Wola Okrzejska 2001

6. Czechowicz JózefZ kroniki bibliofilów lubelskich, Toruń 1982

7. 10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu : 2005-2015, Zamość 2015

8. Duławska Maria100 lat Zamojskiego ZOO, [Włocławek 2017]

9. Górski WojciechLublin mało znany : przewodnik. Cz. 1, Historia czynami pisana, Lublin 2018

10. Gruchoła Małgorzata, Władysław Froch : w poszukiwaniu tożsamości…, Lublin 2017

11. Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie (1942-1944) : źródła, wstęp i oprac. Zygmunt Mańkowski i Jan Naumiuk, Lublin 1960

12. Horoch Emil, Podziemie zbrojne w Polsce po AK-owskie i narodowe w okresie 19.I.1945 – 22.II.1947 : (główne problemy), Lublin 2016

13. Jawor Marek, Return Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy : 20 lat, tekst Marek Jawor, Zamość [2013]

14. Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. Maria Dębowska, Kraków 2017

15. Korulczyk SzczepanWybory polityczne mieszkańców gminy Radzyń Podlaski 1989-2009, Radzyń Podlaski 2017

16. Ksiądz rektor Antoni Słomkowski : stulecie narodzin : materiały z sympozjum KUL 5 grudnia 2000 r., red. Marek Chmielewski, Lublin 2001

17. Księża i zakonnicy w stuleciu Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie, pod red. Stanisława Jana Dąbrowskiego, Lublin 2018

18. Kus Józef, Szkutnictwo i szkutnicy w Kazimierzu Dolnym w XVI-XVIII w., Kazimierz Dolny 1986

19. Kwiatkowski Jerzy485 dni na Majdanku, Lublin 2018

20. Leader na Naszym Roztoczu, Nasze Roztocze Lokalna Grupa Działania, [Zamość 2015]

21. Leśne tajemnice regionu lubelskiego, koncepcja i red. Wiesław Lipiec, Aneta Sławińska ; wstęp Agnieszka Czapla, Andrzej Tyrawski ; fot. Wiesław Lipiec [i 18 pozostałych], wyd. 2 popr. i uaktual., Warszawa 2017

 

22. Miscellanea lublinensia, oprac. i wyd. Henryk Gmiterek, Lublin 2017
Zawiera: Raptularz Zbigniewa Borkowskiego 1604-1644. Taksa cen towarów sporządzona przez Komisję Sejmową w Lublinie w 1628 r.

 

23. Naruk AndrzejŻandarmeria Lubelszczyzny w realiach historycznych i prawnych, Lublin 2018

24. Pocek JanPoezje, tekst Katarzyny Smyk ; red. Agnieszka Karolczuk, Ewa Hadrian, Warszawa ; Lublin 2017

25. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręg w Lublinie 1946-2016 , oprac. Zdzisław Badio, Marta Grudzińska, Lublin 2016

26. Przewodnik po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, oprac. Rafał Drabik, Wojciech Rowiński, Bożena Wołek, Karol Wołek, wyd. 2 uaktual., Lublin 2018

27. Puchacz Joanna, Drogowskazy wiary : kapliczki i krzyże przydrożne Ziemi Tarnogrodzkiej, Tarnogród 2017

28. Rodzoch-Młodkowska Dominika, Śladami ludzi, historii, kultury i literatury : przewodnik turystyczny : gmina Janowiec, gmina Kazimierz Dolny, gmina Końskowola, gmina Kurów, gmina Markuszów, gmina Nałęczów, gmina wiejska Puławy, gmina Wojciechów, gmina Żyrzyn, Kazimierz Dolny 2018

29. Rolski Tomasz, Kamienica, Lublin 2018

30. …rzecz o Mieczysławie Lipeckim, red. Bogdan Szykuła, Piotr Piela, Łukasz Zwolan, Renata Jastrzębska, Łabunie 2016

31. Stefan Symotiuk – człowiek z Pasji : księga pamiątkowa ku czci profesora Stefana Symotiuka (1943-2016), pod red. Jadwigi Mizińskiej i Łukasza Marcińczaka, Lublin 2018

32. Szubartowska Alicja, Kaplica Matki Bożej Różańcowej w Kraśniku, Lublin 2017

33. Szyprowski Bartłomiej, II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej 1948-1950,[Lublin 2017]

34. Teatr pamięci Teatru NN : flesze, pod red. Pawła Próchniaka, Lublin 2018

35. Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta : raport końcowy z badania, red. Aleksandra Kołtun ; autorzy publikacji: Aleksandra Kołtun, Marcin Lipowski, Ilona Bondos, Andrzej Stawicki, Lublin 2017

36. Zięba JózefDlaczego nie zlikwidowano Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie PRL?, Lublin 2018