BIBLIOTEKA: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
MODERATOR: Anetta Sienkiewicz
MIEJSCOWOŚĆ: Zamość
KONTAKT: 84 638 49 39, sienkiewiczanetta62@gmail.com26