25 października 2018 r. w Czytelni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbył się szósty wykład z cyklu „Lublin – Lubelszczyzna. Drogi do Niepodległości”. Wykład „Kalendarium niepodległościowe na Lubelszczyźnie”wygłosił prof. dr hab. Jan Lewandowski.

Cykl wykładów został zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

 

Fot. D. J. Mościbrodzka