WYNIKI AUKCJI

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 81 528 74 29, w godzinach 8.00 – 15.00 (Jacek Dekasiński)

Korespondencję prosimy kierować na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20 – 950 Lublin (Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów), e-mail: aukcjahieronim@wp.pl


KATALOG AUKCJI WRAZ Z REGULAMINEM (plik .pdf)

Rękopisy

Starodruki

Książki XIX-XX w.

Modlitewniki

Druki bibliofilskie

Czasopisma

Kartografia

Grafika

Ekslibrisy

Fotografia

Varia