24 stycznia 2019 r. w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja książki Ewy Bajkowskiej Wierni. Opowieść rodzinna.

Książka została przygotowana w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin, ukazała się drukiem dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Naczelnej Rady Adwokackiej, Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera i Okręgowej Rady Adwokackiej Izby Adwokackiej w Lublinie.

 

Fot. D. J. Mościbrodzka