Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

żegna

Władysława Stefana Grzyba
Klikona Miasta Lublina
wieloletniego Sympatyka Biblioteki,

który z zaangażowaniem sprawował swoją funkcję Klikona Miasta Lublina
podczas najbardziej znaczących bibliotecznych uroczystości i wydarzeń