Dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dra hab. Piotra Glińskiego w skład Zespołu sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Zespołu roboczego Krajowej Rady Bibliotecznej ds. budowy ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.