1. Babik W. (red.) Nauka o informacji, Warszawa 2018
 2. Bieńkowska D. Medycyna defensywna : nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki , Poznań 2018
 3. Bocheńska J. (opor.) Opowieści kurdyjskie Meli Mahmuda Bajazidiego i Augusta Kościeszyn -Żaby, Kraków 2018
 4. Bolz F. African art. Sztuka Afrykańska, [Köln] 2018
 5. Brzozowska S.(red.) Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, Opole 2018
 6. Burnicka-Kalischewski S. Intonacja mowy rosyjskiej a intonacja muzyczna w operze Piotra Czajkowskiego „Dama pikowa” w ujęciu psycholingwistycznym, Toruń 2018
 7. Castaneda C. Podróż do Ixtlan, Kraków 2018
 8. Dobierzewska- Mozrzymas E.(red.) Dzieła natury, dzieła człowieka, historia, Wrocław 2018
 9. Dowody zbrodni : przedmioty z polskich grobów odkrytych na cmentarzu w Kijowie Bykowni. Warszawa 2018
 10. Dyakowski B. Atlas motyli krajowych : z 218 wizerunkami kolorowemi motyli, ich gąsienic i poczwarek na 18 tablicach, i 30 rycinami w tekście, Warszawa 2018
 11. Fayzez J. Opowiadania katarskie, Kraków 2018
 12. Fischer-Lichte E. Performatywność : wprowadzenie, Kraków 2018
 13. Gnat-Wieteska Z. Generał brygady Bolesław Frej, Garwolin 2018
 14. Hanus A. Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu, Wrocław 2018
 15. Majdecki L. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Warszawa 2019
 16. Małkowski A. Polskie skautki : zarys organizacyjny, Kraków 2018
 17. Marchwiński J. Muzyczne partnerstwo : refleksje o nauczaniu partnerstwa, Warszawa 2018
 18. Mariański J. Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017, Toruń 2018
 19. Mojej Biało- Czerwonej wybór W. Turogiński, Chełm 2018
 20. Paruch W. (red.) Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966- 2016, Warszawa 2018
 21. Płonik- Syroka B.(red.) Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Iwoniczu- Zdroju, Wrocław 2018
 22. Rakoczy E. Jasnogórska Pani Tyś naszą Hetmanką, Warszawa 2018
 23. Siemieniec-Gołaś E. (opr.) Marcin Paszkowski i jego ”Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary…” (1615), Kraków 2018
 24. Siemieniecka- Gołaś E. (opr.) Obraz osiemnastowiecznej Turcji w „Obserwacjach politycznych państwa tureckiego…” Józefa Mikoszy (1787), Kraków 2018
 25. Szabłowski W. Merhaba : reportaże z tomu „Zabójca miasta moreli” i osobisty słownik turecko-polski, Warszawa 2018
 26. Szturc W. Eironeia, Kraków 2018
 27. Then and now : New York City fragments : Tadeusz Myslowski at the crossroads , Lublin 2018
 28. Tretiak J. „Miłość węzłem bytu w nicości” : Józef Tretiak o dramacie staroindyjskim, Kraków 2018
 29. Tur S. Aspiracje życiowe i perspektywy rozwoju młodzieży w powiecie bialskim, Biała Podlaska 2018
 30. Wodzicki K. O sokolnictwie i ptakach myśliwskich, Warszawa 2018