1. Adamowski Jan, Śpiewanejki moje… : najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar. Cz. 2, Lublin 2005
 2. Analiza branży hotelarsko-gastronomicznej w województwie lubelskim : raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych, zespół autorski Jarosław Sawicki, Artur Kotliński ; redakcja naukowa Krzysztof Safin, Lublin 2018
 3. Archeologia na drodze – drogi archeologii : szósta wystawa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Muzeum UMCS : katalog wystawy, Lublin, kwiecień-maj 2006 r., redakcja katalogu Andrzej Kokowski ; opracowanie naukowe Andrzej Kokowski, Jerzy Libera, Marek Florek, Lublin 2006
 4. Bajkowska Ewa, Wierni : opowieść rodzinna, Lublin 2018
 5. Błaszczuk Sławomir, Czas przemija – historia pozostaje : Ochotnicza Straż Pożarna w Hańsku 1928-2018, Chełm ; Hańska 2018
 6. Bukowiec Kazimierz, Strażacy Ziemi Łukowskiej, Bochnia 2018
 7. Bzdyrak Grzegorz, Sąd biskupi w Lublinie pod okupacją niemiecką (1939-1944), Lublin 2018
 8. Charliński Wojciech, Lubartowskie ścieżki czasu, Lubartów 2018
 9. Chełmski park krajobrazowy : przewodnik, redakcja Krzysztof Wojciechowski, Lublin 2018
 10. Cymerman Jarosław, Gac Dominik, Kondrasiuk Grzegorz, Scena Lublin, Lublin 2017
 11. Dobre praktyki – Małe projekty : Lokalne Grupy Działania : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Lublin 2012
 12. Dymowska Teresa, Pomniki pamięci, pomniki niepamięci, Puławy 2018
 13. Dzieje Krasnostawskie, pod redakcją Artura Borzęckiego i Ryszarda Maleszyka, Krasnystaw 2018
 14. Dzieje Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, autorzy rozdziałów Dorota Abramiuk, Elżbieta Bieńkowska-Bulisz, Alicja Kusiak, Mariola Maliszewska, Anna Piluś, Danuta Wójtowicz, Kraków 2018
 15. 95-lecie Szkoły Rolniczej w Okszowie : praca zbiorowa wydana z okazji jubileuszu szkoły 2014-2018, zespół redakcyjny: Małgorzata Błaszak [i in.], Chełm ; Okszów 2015
 16. Euroregion Bug w liczbach w latach 2010-2015, autorzy opracowania Andrzej Jakubowski, Anastasiya Hrytsuk, Elżbieta Łoś, Lublin 2017
 17. Gach Grzegorz, Krzesiński Piotr, Rynek pracy – prespektywa zatrudnionych w województwie lubelskim : raport z badań ilościowych, Lublin 2018
 18. Gmina Strzyżewice wczoraj i dziś 1990-2010 : praca zbiorowa, Strzyżewice 2010
 19. Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie : praca zbiorowa, pod redakcją Ewy Banasiewicz-Szykuły, Lublin 2018
 20. Herdyński Kajetan, Bibliografia Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego 1989-2005, Zamość 2005
 21. Historia badań mikrobiologicznych w Puławach oraz wybrane zagadnienia badań mikrobiologicznych w Polsce, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Puławy 2018
 22. Informator miejski : Kazimierz Dolny, opracowanie (redakcja) Dorota Szczuka, Kazimierz Dolny 2010
 23. Józef Piłsudski : związki z Chełmem i ziemią chełmską : wybór materiałów, wybrał, przygotował i poprzedził wstępem Zbigniew Lubaszewski, Chełm 2017
 24. Jubileusz 50-lecia Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie : pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka, Lublin 22-26 października 2018 r., redakcja tekstu Iwona A. Siedlaczek, Lublin 2018
 25. Jubileusz HDK : Hrubieszowski Dom Kultury : 50 lat, redakcja Emilia Feliksiak, Lublin [2018]
 26. Kaplica pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czosnówce : dzieło ks. Prałata Mieczysława Lipniackiego i mieszkańców Czosnówki, redakcja Mieczysław Lipniacki, Elżbieta i Andrzej Reniszakowie, Krystyna Krawczyk, Czosnówka 2018
 27. Kawałko Danuta, Klemensów – zespół pałacowo-parkowy, Zamość 1986
 28. Kędziora Andrzej, Cmentarz w Zamościu : przewodnik biograficzny, Zamość 1987
 29. Kondratowicz Łucja, Miliszkiewicz Grzegorz, Opowieść o dwóch dzieciństwach : katalog wystawy [ze zbiorów Muzeum Wsi Lubelskiej w czworaku z Brusa, we dworze z Żyrzyna i w plenerze na terenie skansenu MWL, maj 1995 – październik 1996], Lublin 1995
 30. Kozarska-Orzeszek Barbara, Kociszewski Aleksander, Katalog medali i odznak polskich regionalnych towarzystw kultury : 1906-1988, Wrocław 1990
 31. Krajobrazy Roztocza, [autorzy tekstów Wioletta Kałamucka [i 6 pozostałych] ; redakcja Krzysztof Kałamucki, Krzysztof Wojciechowski ; fotografie Krzysztof Kowalczuk [i 5 pozostałych] ; tłumaczenie na język polski Krzysztof Wojciechowski, tłumaczenie na język ukraiński Oksana Shevchuk], Lublin 2017
 32. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy : osobliwości geologiczne w parkach krajobrazowych Roztocza, autorzy tekstu: T. Brzezińska-Wójcik, Ł. Chabudziński, M. Ciuryło, M. Kozieł, Lublin ; Kartpol 2018
 33. Krawczyk Maria Lidia, Płudy koło Radzynia – nieco historii : przez szkiełko, oko i dwie… łzy, Radzyń Podlaski 2018
 34. Krawiec Henryk, Gmina Zakrzówek w czasach niewoli narodowej i odrodzonej Rzeczypospolitej (1864-1939), Zakrzówek 2018
 35. Krzyżanowski Jerzy R., U Szarugi : partyzancka opowieść, Lublin 1995
 36. Księża Kapelani Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie w latach 1939-1944, opracowanie Ludwik Meresta, Lublin 1994
 37. Kujawa Mariusz, Orłowska Monika, DecRenata, 100 lat „Trójki” w Chełmie 1918-2018, Chełm 2018
 38. Kultura tradycyjna gminy Wojcieszków, pod redakcją Jana Adamowskiego i Marioli Tymochowicz, Lublin 2018
 39. Lech Zofia, Farmaceuci polscy XIX i XX wieku – losy rodów Eichlerów i Łazowskich, Międzyrzec Podlaski 2005
 40. Lipko Zbigniew, W Borkach, tuż za miedzą, Borki 2017
 41. Lipski Zygmunt, Jeden z wielu : ksiądz major Stanisław Kontek 1904-1940, Lublin 2018
 42. Lubartów w dziejach : od czasów najdawniejszych do współczesności, pod redakcją Ryszarda Szczygła, Lubartów 2018
 43. Lubaszewski Zbigniew, Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego, teksty Zbigniew Lubaszewski ; zdjęcia Paweł Klajnert, Chełm 2018
 44. Lubelska symfonia krajobrazów, koncepcja graficzna albumu i dobór fotografii Marcin Kozieł ; teksty Marcin Kozieł ; autorzy fotografii: Piotr Deptuś [i 28 pozostałych] ; opracowanie autorskie i kartograficzne map Krzysztof Kałamucki, Mirosław Meksuła, Lublin 2018
 45. Lubelskie Dobre Praktyki PROW na lata 2007-2013 o charakterze komplementarnym i innowacyjnym : wyniki konkursu, opracowanie i korekta tekstów: Przemysław Zaleski i Magdalena Sawa, Lublin 2013
 46. Lublin – miasto kultury : najważniejsze wydarzenia kulturalne, redakcja Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, Lublin 2017
 47. Lublin – od inspiracji do dydaktyki, pod redakcją Anny Zielińskiej, Lublin 2017
 48. Lublin 2017, rok z życia miasta – inspiracja dziedzictwem, duma z Lublina, rozwój ku przyszłości, [opracowanie zespół redakcyjny Katarzyna Duma, Grzegorz Kondrasiuk, Rafał Koziński, Zbigniew Sobczuk, Miłosz Zieliński], Lublin 2017
 49. Lublin 2030 – europejska metropolia?, pod redakcją Piotra Maleszyka, Mariusza Sagana, Lublin 2018
 50. Lublin, którego nie ma, Joanna Zętar ; tłumaczenie Tadeusz Wejchert, Łódź 2018
 51. Maj Agnieszka, Wisłoterapia : Wisła w słowie i obiektywie, [Gołąb] 2017
 52. Makaruk Danuta, Chełmskie : smaki, Chełm 2017
 53. Malinowski Jerzy C., Odkłamywanie pamięci majora „Łupaszki” – Zygmunta Szendzielarza i jego Żołnierzy Niezłomnych Okręgu Wileńskiego AK, Lublin 2018
 54. Matejczuk Natalia, Zygmunt Walenciuk : życie i twórczość artysty, Janów 2018
 55. Międzynarodowy rezerwat biosfery „Polesie Zachodnie” : projekt harmonizacji przyrody i kultury : praca zbiorowa, pod red. Tadeusza J. Chmielewskiego, Lublin 2000
 56. Międzyrzec Podlaski : do zobaczenia…, redakcja Małgorzata Nikolska, Międzyrzec Podlaski 2018
 57. Monografia gminy Jabłoń, pod redakcją naukową Dariusza Tarasiuka, Jabłoń 2018
 58. Monografia Szkolnego Klubu Sportowego TROPS w Bystrzycy Starej : 1978-2018, zespół redakcyjny Jolanta Konieczna-Rapa, Ireneusz Rapa, Adama Rapa, Bystrzyca Stara 2018
 59. Naszą mamę zabili Niemcy : wspomnienia Jana Śnieżka z czasów II wojny światowej spisane przez wnuka, Jan Śnieżek ; opracował Michał Rosa, Stare Kobiałki 2018
 60. Nasze bogactwo kulturowe : studia z historii, etnografii i historii sztuki, poświęcone Augustowi Zamoyskiemu i ludziom z Jabłonia oraz okolic, pod redakcją Lechosława Lameńskiego i Elżbiety Błotnickiej-Mazur, Jabłoń 2018
 61. Niemi świadkowie przeszłości : miejsca znane i zapomniane – Gmina Spiczyn i okolice, teksty opracowała: Antonina Gajos, Ciechanki 2018
 62. Opieka Tadeusz, Twierdza śmierci Stalag 307 : Iwangorod – Irena – Dęblin : 1939-1944, Dęblin 2010
 63. Oratowska Barbara, Patriotyczne postawy adwokatów Izby Lubelskiej w okresie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej 1939-1944 : informator do wystawy, Lublin 2004
 64. Pamiętamy o bohaterach Powstania Styczniowego 1863 r., opracował Alojzy Leszek Gzella, Lublin 2003
 65. Pani Irena : wspomnienia, redakcja Wiesław Kaczkowski ; przy współpracy Anny Kistelskiej, Lublin 2018
 66. I Oficerski Obóz Internowanych Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego w Skrobowie we wspomnieniach byłych więźniów w 65. rocznicę ucieczki z obozu 27 marca 1945 r. i jego likwidacji 21 kwietnia 1945 r., Lubartów 2010
 67. Pieśni, wierzenia, przysłowia w mowie miejscowej chachłackiej wsi Dołhobrody nad Bugiem przetłumaczone na język polski : puhuwurim pu naszomu = Porozmawiajmy po naszemu, redakcja Stanisław Baj, Iwona Korgul-Wyszatycka, Dołhobrody 2018
 68. Przewodnik po obiektach historycznych : Miejsce Pamięci i Muzeum na Majdanku, tekst i wybór relacji Maria Wiśnioch, Lublin 2018
 69. Rejowiec : miasto Mikołaja Reja, wybór materiałów Danuta Długosz ; opracowanie tekstu Danuta Długosz, Danuta Makaruk, Chełm 2018
 70. Rok trzech jubileuszy Dwójki : 20-lecie nadania imienia, 100-lecie kształcenia polskiego w budynku szkoly, 100-lecie odzyskania niepodległości : Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, zespół redakcyjny Iwona Bender [i inni.], Tomaszów Lubelski 2018
 71. Rysunki na strzępach życia : zagłada Żydów na Lubelszczyźnie w szkicach Józefa Richtera, Krzysztof Banach, Lech Remiszewski ; tłumaczenie Witold Wojtaszko, Lublin 2017
 72. Spuz-Szpos Monika, Smaki Węglina, Lublin [2017]
 73. Statystyka województwa lubelskiego, ułożona przez Ignacego Lubowieckiego, Lublin 2017
  Reprint oryginału:
  Lublin 1824
 74. Sygowski Paweł, Żydzi wąwolnicy i ich cmentarz, Lublin 2018
 75. Szczygielska Małgorzata, Adiutant wiekuisty : Franciszek Wilczyński (1842-1865), Łuków 2017
 76. Szyszkowska-Sienkiewicz Bożena, 50 lat Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego : 1952-2002, Lublin 2002
 77. Ścieżka edukacyjna Cieszynianka-Kamienny Wąwóz, redakcja Krzysztof Wojciechowski, Lublin 2018
 78. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Nadbużańskie Łęgi, redakcja Magdalena Żychowska, Andrzej Łazeba, Janów Podlaski 2018
 79. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Szwajcaria Podlaska, redakcja Magdalena Żychowska, Andrzej Łazeba, Janów Podlaski 2018
 80. Śladami przeszłości… : historia parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach, opracowanie Urszula Bzdyra ; współpraca Katarzyna Pyć, Małgorzata Tatko, Modliborzyce 2018
 81. Tadeusz Kościuszko w tradycji historycznej Chełma i ziemi chełmskiej : wybór materiałów, wybrał, przygotował i poprzedził wstępem Zbigniew Lubaszewski, Chełm 2017
 82. Taurogiński Waldemar, Bronisława Fastowiec : poetka z Kamienia, 1937-2014 : z wyborem wierszy, Chełm 2017
 83. 30. rocznica nadania imienia Jana Pocka Szkole Podstawowej w Markuszowie, 40. rocznica oddania do użytku budynku szkoły, redakcja: Katarzyna Banaszek, Jolanta Grygiel, Elwira Berej, Markuszów 2015
 84. Turystyczny szlak transgraniczny Bełżec – Bełz – Bełżec, [oprac.: Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska-Woźniak, Urząd Gminy Bełżec ; tł. Agnieszka Dudek-Szumigaj], Bełżec 2009
 85. W służbie języka i kultury : jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, pod redakcją Jana Mazura [i in.], Lublin 2011
 86. Wiater Zdzisław, Wydmuchy w Lublinie : historia Czechowa, Lublin 2018
 87. Wokół Szkolnej 2 : Zespół Szkół w Woli Uhruskiej w 90. rocznicę powstania szkoły podstawowej, redaktor prowadzący Jolanta Szachałaj ; zespół redakcyjny Jolanta Kuśmierczuk, Dorota Łubkowska, Alicja Zając, Chełm ; Wola Uhruska 2018
 88. Wybrane zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy : monografia naukowa, redakcja: Agnieszka Buczaj, Anna Pecyna, Lublin 2018
 89. Wydobyte z popiołów : przedmioty osobiste ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, koncepcja i redakcja Tomasz Kranz ; opisy reliktów Anna Surdacka, Aleksandra Szymula, Małgorzata Zajączkowska ; tłumaczenie na język angielskim Witold Wojtaszko, Lublin 2018
 90. Z dyplomem KUL w Polskę : wspomnienia i relacje, redakcja Zofia Jasińska, Maria Staniszewska, Lublin 1994
 91. Zięba Józef, Lublin – miasto przeznaczenia. (Cz. 2), Wspomnień tom IV 1967-1979, Lublin 2012
 92. Zięba Józef, Lublin – miasto przeznaczenia. (Cz. 3), Wspomnień tom V 1979-2009, Lublin 2012
 93. Zugaj Leszek, Gmina Godziszów : 100 lat administracji, Lublin ; Godziszów 2018
 94. Zugaj Leszek, Zarys historii gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 2018