25 marca 2019 r. w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja jubileuszowego albumu pt. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018 (red. J. Charkiewicz, wyd. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Lublin 2019). W tym dniu Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska wspominała 30-lecie swojej administracyjnej restytucji. W tym też dniu jej ordynariusz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski obchodził 30-lecie święceń biskupich.

Fot. D.J. Mościbrodzka