1. Afisze, plakaty i druki ulotne z lat 1918-1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie : w 100-lecie Niepodległości Polski, opracowanie Krzysztof Kołodziejczyk, Lublin 2018
 2. Bryk Aleksander, Leszczyński Stanisław, Pieśni i tańce lubelskie, Lublin 1970
 3. Deo et Patriae : od 100 lat jest KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin [2018]
 4. 25 lat Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1993-2018, redakcja Iwona Hofman, Marek Pietraś, Beata Surmacz, Wojciech Ziętara, Lublin 2018
 5. Encyklopedia 100-lecia KUL, I-II, Lublin 2018
 6. Flaga Małgorzata, Model przemian demograficznych w regionach wyludniających się Polski na przykładzie województwa lubelskiego, Lublin 2018
 7. Gorczyca Krzysztof, Łuhom, łuhom ponad Buhom : muzyka tradycyjna Polesia Lubelskiego i jej wykonawcy, Lublin 2018
 8. Harcerska Służba Ziemi Lubelskiej, ZHP, Lublin 1969
 9. Historia Lublina w liczbach, zespół autorski Andrzej Jakubowski, Urszula Bronisz, Elżbieta Łoś, Lublin 2018
 10. Iskrzycki Artur, Dzieje Zamościa i południowej Lubelszczyzny, Lublin 1956
 11. Jahołkowska Alina, Non omnis moriar : profesor Andrzej Nikodemowicz, 1925-2017, Lublin 2018
 12. Jubileusz 100-lecia : 1917/1918 – 2017/2018, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, Zamość [2018]
 13. Kiełboń Janina, Więźniarki polityczne Lubelszczyzny 1944-1956, Lublin 2018
 14. Koprukowiak Albin, Chłopi lubelscy w 1905 roku, Lublin 1960
 15. Kozaczyński Adam, Warto było…, Komarów 2018
 16. Krasnostawska mleczna droga : 100 lat Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw, autorzy tekstów: Zbigniew Atras [i in.], Krasnystaw 2018
 17. Lista absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie : 1921-2018, opracował zespół: Grafik Ryszard i [in.], Łuków 2018
 18. Lubartów 1543: Spacerkiem po mieście, Lubartów 2015
 19. Lubelska organizacja ZBoWiD w latach 1964-1969, redakcja Zbigniew Jerzy Hirsz, Lublin 1970
 20. Ludzie i wydarzenia w fotografii : 100 lat parafii w Gęsi, redakcja tekstu Krystyna Deneka, Gęś 2018
 21. Malec Maria, Historia rodziny, Lublin 2014
 22. Miasteczko Polski odrodzonej czyli Ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej : o wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne : praca zbiorowa, pod redakcją Andrzeja Wrony, Lublin 2018
 23. Niedźwiedź Józef, Dzieje gminy Tarnawatka – powiat tomaszowski, Zamość ; Tarnawatka 2018
 24. Ochrona drzew w krajobrazie kulturowym i przyrodniczym Lubelszczyzny : konferencja naukowo-szkoleniowa, 1-3 października 1999 r., [Lublin] 1999
 25. Odrodzenie natchnień : malarstwo, opracowanie katalogu Ewa Hadrian, Paweł D. Znamierowski, Lublin 2018
 26. Palmy Krzczonowskie, [Krzczonów 2017]
 27. Parafia w Gęsi 100 lat po erygowaniu, redakcja tekstu Krystyna Deneka, Gęś 2018
 28. Park Sztuki 2016 : działania artystyczne w Parku Radziwiłłowskim, tekst Łukasz Głowacki, fotografie: Małgorzata Piekarska, Biała Podlaska 2016
 29. Park Sztuki 2018, tekst Marian Stępak ; fotografie: Małgorzata Piekarska, Robert Sozoniuk, Marek Jędrych, Biała Podlaska 2018
 30. Pasje naszych mieszkańców, redakcja Bogdan Szykuła, Piotr Piela, Renata Jastrzębska, Łabunie 2018
 31. Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie lubelskim w latach 1945-1947 : wybór źródeł, wybór, wstęp i opracowanie Jacek Romanek, Lublin 2018
 32. Pomagajmy nie szkodząc, Lublin [2019]
 33. Pozostali w naszej pamięci, redakcja Edward Walewander, Lublin 2018
 34. Prasa lubelska 1944-1984, Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, Lublin [1984]
 35. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018, redakcja, projekt okładki i opracowanie komputerowe Jarosław Charkiewicz, Lublin 2019
 36. Słapek Dariusz, Lubelscy olimpijczycy, Lublin 2018
 37. Studenci i turystyka : PTTK na KUL 1953-2018 : historia i wspomnienia, redakcja Eugeniusz Niebelski, Marek Okoń, Alicja Puszka i Katarzyna Zagdańska-Dudek, Lublin 2018
 38. Szady Joanna, Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939, Lublin 2018
 39. Szcześniak Dominik, Otwarte : opowieść o Festiwalu Otwartych Podwórek na Starych Bronowicach, Lublin 2017
 40. Śmiech Ewa, Dzieje Żydów w Opolu Lubelskim, Opole Lubelskie 2018
 41. W Żułowie, Żułów 2015
 42. Walewander Edward, Katedra Pedagogiki Porównawczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013
 43. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego na Lubelszczyźnie – 10 lat : bezpieczeństwo ruchu drogowego, redakcja Andrzej Szpringer, Lublin 2008
 44. Wójcicki Tomasz, Obrazy lubelskie XIX wieku w technikach szlachetnych : katalog wystawy, Lublin 2018
 45. Z dziejów i tradycji szkoły w Wojciechowie, redakcja Bednarczyk Anna [i in.], Lublin 2018
 46. Zamość – twierdza otwarta : informator turystyczny, Zamość [2017]