zadanie realizowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”

 

W 2019 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie realizuje projekt „Lubelskie DNA”. Celem zadania jest budowanie wspólnotowości na rzecz rozwoju regionalizmu, nawiązanie i utrwalenie współdziałania z nowymi partnerami, wskazanie sposobów wykorzystania potencjału kulturowego i dróg dostępu do dóbr kultury tradycyjnej osobom i instytucjom z małych ośrodków zajmujących się działalnością regionalistyczną, a także kształtowanie otwartych postaw społecznych. Priorytetem jest wskazanie sposobów zachowania, popularyzowania i promowania dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny. Zostanie to osiągnięte poprzez propagowanie wiedzy o regionie, a także uświadomienie, że troska o dziedzictwo historyczne i kulturę tradycyjną może być pomostem komunikacji i dialogu społecznego.

Zadanie „Lubelskie DNA”  obejmuje działania promocyjne, popularyzatorskie, edukacyjne:

  1. Wystawa objazdowa, prezentująca dorobek kulturowy Lubelszczyzny. Ekspozycja przygotowana w formie roll-upów z wykorzystaniem zbiorów WBP. Wystawa będzie eksponowana w WBP, bibliotekach publicznych, szkołach, samorządowych instytucjach kultury.
  2. Organizacja konferencji III Lubelskie Spotkania Miłośników Regionu „Lubelskie DNA” (28 czerwca 2019 r.).
  3. Sporządzenie wykazu „Włodawa i powiat włodawski w publikacjach : bibliografia regionalna w wyborze” i udostępnienie online (PDF) na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie i WBP w Lublinie (sierpień 2019 r.).

Rezultaty zadania to:

– promocja idei regionalizmu,

– rozbudzenie zainteresowania społecznego historią i współczesnością Lubelszczyzny, co przełoży się na większą wiedzę mieszkańców,

– wzrost liczby użytkowników bibliotek i innych placówek kultury regionu

Projekt jest realizowany w okresie od 29 kwietnia do 2 września 2019 r.

Koszt całości zadania wynosi 17 400 zł, w tym dotacja NCK 13 000 zł.