1. Adamowicz P. Gdańsk jako wspólnota, Gdańsk 2018
 2. Auden W.H.: Szekspirolog i libercista, Kraków 2019
 3. Bringhurst R. Elementarz stylu w typografii, Kraków 2018
 4. Ceran T. S. Paterek 1939 : zbrodnia i pamięć , Gdańsk 2019
 5. Chałas K. Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim, Lublin 2019
 6. Chwaja N. Triest przepisany : miasto w prozie Claudia Magrisa, Kraków 2018
 7. Dolaty T. Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym, Wrocław 2018
 8. Drozd K. Bezpieczeństwo imprez masowych: leksykon, Lublin 2018
 9. Gmitruk J. (red.) Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej: 28 X 1918 r. w Galicji- pierwszego polskiego rządu dzielnicowego. Warszawa 2018
 10. Grzyś H. Aleksander Ertel : człowiek – myśl – dzieło : (w sto dziesiątą rocznicę śmierci), Rzeszów 2018
 11. Lubelski T. (red.) Kino końca wieku, Kraków 2019
 12. Łuczak D. Foto- oko: wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku, Kraków, 2018
 13. Miyahara J. Inwencja i innowacja: jak powstało białe oświetlenie?, Kraków 2019
 14. Niewiadomski A. () Jestem bardzo niefortunnym wyborem : studia i szkice o twórczości Zygmunta Haupta, Lublin 2018
 15. Nurek M. Gorycz zwycięstwa : los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1949, Gdańsk 2018
 16. Olaszek J. Podziemne dziennikarstwo : funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981-1989, Warszawa 2018
 17. Piłsudski J. Nieznane rozmowy Józefa Piłsudskiego, Kraków 2018
 18. Pokrywka R. Współczesna powieść niemieckojęzyczna, Kraków 2018
 19. Sabała- Zielińska B. TOPR, Warszawa 2018
 20. Sadowski W. Europejski wiersz litanijny : w innej czasoprzestrzeni, Warszawa 2018
 21. Stefaniak R. Sportowcy w kolumnie marszowej : organizacja socjalistycznej kultury fizycznej w Szczecinie w latach 1945-1961, Szczecin 2018
 22. Synaksarion: żywoty świętych Cerkwi prawosławnej spisane na Górze Atos, Hajnówka 2018
 23. Świtała- Trybek D. „Dobry żur, kiej w nim szczur” : dziedzictwo kulinarne Śląska w tekstach kultury, Opole 2018
 24. Treter M. H. K. Wybór pism estetycznych i krytycznych, Kraków 2019
 25. Wandel A. Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej, Kraków 2019
 26. Wasilewska D. Mieczysław Treter : estetyk, historyk sztuki oraz „szara eminencja” międzywojennego życia artystycznego w Polsce, Kraków 2019
 27. Węglowski J. Roztrójenie jaźni czyli Bardzo serdecznie dziękuję Państwu!, Wrocław 2018
 28. Wieczorkiewicz A. Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich Jamesa Matthew Barriego : kontekst, interpretacja, przekład, Lublin 2018
 29. Zaczek I.(red.) Chronologia sztuki : oś czasu kultury zachodniej od czasów prehistorycznych po współczesne, Warszawa 2019
 30. Załuski P. U siebie… : moja wolna Europa, Wrocław 2018