Jerzy Barycki – Prezes
POLISH CANADIAN BUSINESS AND  PROFESSIONAL ASSOCIATION OF WINDSOR (Canada)

oraz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na wystawę

Major pilot-nawigator Jerzy Radwanek  (1919 – 2001)

Ekspozycja – zlokalizowana w westybulu Biblioteki –
jest dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy WBP.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Partnerzy wydarzenia:
Fundacja Lotniczy Lublin
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Oddział im. Tadeusza Góry w Lublinie

Mjr Jerzy Radwanek, pilot – nawigator, absolwent 13 Promocji “Szkoły Orląt” – Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, więzień polityczny obozu koncentracyjnego  KL Auschwitz (1940-1944), członek obozowego ruchu oporu,  uhonorowany Medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” (1990), artysta plastyk, scenograf, pedagog.

Wystawa poświęcona majorowi Jerzemu Radwankowi została po raz pierwszy otwarta dla publiczności w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu 12 kwietnia 2019 roku.   Pierwszy pokaz wystawy w Polsce – we współpracy z ministrem Janem Jerzym Kasprzykiem, szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – odbył się w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach 27 maja 2019 roku. Senat RP wsparł finansowo stworzenie polskiej wersji wystawy. 15 lipca br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Jest to trzecia (druga w Polsce odsłona ekspozycji).

Otwarcie wystawy „Major nawigator-pilot Jerzy Radwanek (1919-2001)” w obiektywie

 

Wystawa będzie czynna do 22 sierpnia 2019 r.

 

Fot. D. Mościbrodzka