W dniach od 1 do 5 maja 2019 roku w ramach „Święta Dwóch Unii” (15-lecie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 i 450-lecie unii polsko-litewskiej zawiązanej w Lublinie w 1569 roku) na Placu Litewskim w Lublinie miały miejsce wydarzenia, poprzez które mieszkańcy miasta i goście odwiedzający Lublin mogli świętować 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednym z nich była możliwość uderzenia przez każdego w Dzwon Europy – symbol wejścia Polski do Unii Europejskiej, który został 15 lat temu odlany w najsłynniejszej pracowni ludwisarskiej rodziny Felczyńskich (istniejącej od 1808 roku w Przemyślu). Przez ostatnie lata przechowywany był w Klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Złotej. Na Placu Litewskim stał na specjalnym rusztowaniu przed pomnikiem Unii Lubelskiej. W dniu 12 sierpnia br., został przetransportowany na dziedziniec Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (ul. Narutowicza 4), gdzie będzie znajdował się do końca wakacji.