1. Błoński J. Język właściwie użyty: szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, Kraków 2019
 2. Bogus-Spyra M. Spyra J. Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie: (na przykładzie Śląska Austriackiego), Toruń 2019
 3. Chmielewska A. W godzinie próby: żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockim po 1944 roku i ich losy, Białystok 2019
 4. Dąbrowski R. Przybylski i inni: o znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia.[Cz.1], Kraków 2019
 5. Dudek Z. Terapia stanów pogranicza : lecząca moc wyobraźni, Warszawa 2019
 6. Gębołyś Z. Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga, Bydgoszcz 2019
 7. Goździk K. Koreś A. Dzieje Ułanów Jazłowieckich, Warszawa 2019
 8. Hamerlińska- Latecka A. Mowa przełykowa: studium onkologopedyczne, Toruń 2019
 9. Herbich P. Liczba i syrena : rozszyfrowanie Rzutu kości Stéphane’a Mallarmégo, Warszawa 2019
 10. Isacoff S. Temperacja: jak muzyka stała się polem bitwy wielkich umysłów zachodnich cywilizacji. Wrocław 2018
 11. Jakuszewicz A. Język i prawo, Bydgoszcz 2018
 12. Kawczyńska- Butrym Z. Zdrowie migrantów i drenaż białego personelu: wyzwania dla zdrowia publicznego, socjologii zdrowia i zawodów medycznych, Lublin 2019
 13. Kostyra K. Wiosenna bujność traw: obrazy przyrody w filmach o dorastaniu, Katowice 2019
 14. Kozłowski T. Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku (t.4), Warszawa 2019
 15. Kurtyka J. Obudzić naród do wielkości: wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005- 2010, Warszawa 2019
 16. Laddach A. Janusz Stanisław Pasierb: teolog, historyk sztuki, teoretyk kultury. T.1 Dzieje życia, Toruń 2019
 17. Lewandowski W. Od faszystowskiej dystopii do anarchistycznej utopii: idee polityczne w powieści graficznej V jak Vendetta Alana Moore’a i Davida Lloyda, Toruń 2019
 18. Moroz J. Edukacyjne konteksty konstruktywizmu, Gdańsk 2019
 19. Neubauer T. Wypadki morskie i ich wpływ na bezpieczeństwo pływania, Toruń 2019
 20. Olszacki T. Góra Zamkowa w Wyszogrodzie: mazowiecki ośrodek władzy na przestrzeni dziejów, Poznań 2018
 21. Osiecki J. Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji: historia, pamięć, tożsamość, Kraków 2019
 22. Pidłypczak- Majerowicz M. Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Osselineum, Wrocław 2019
 23. Pietrzyk P. Leon Orłowski: poseł w Budapeszcie (1936- 1940): biografia dyplomaty, Warszawa 2019
 24. Ratajczak Z. Kazimierz Wiśniak: czarodziej z podwórka, Kraków 2019
 25. Rucki W. Brześć 1000 lat w Europie, Warszawa 2019
 26. Teterycz- Puzio A. Konrad I Mazowiecki: Kniaź Wielki Lacki(1187/89- 31 sierpnia 1247), Kraków 2019
 27. Tobiasz- Adamczyk B. Zaniedbanie i samozaniedbanie osób starszych: medyczne i społeczne uwarunkowania, Kraków 2019
 28. Tomasiewicz A. Polska jest mitem : nowe dramaty, Warszawa 2019
 29. Wasilewski A. Początki polityki międzymorza: dyplomacja polska na Bałkanach, Warszawa 2019
 30. Wojciechowski K. Ekokrytyka, Poznań 2018