30 listopada 2019 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zakończyła realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakupiono 3 380 egz. książek i audiobooków za kwotę: 108 750,00