1. Bartos E. Pergamin wspomnień: szkice o poezji Mariana Kisiela, Gdańsk 2019
 2. Biedrzycka A. O miejsce książki w historii sztuki cz.2, Państwo i kościół: w rocznicę chrztu Polski, Kraków 2019
 3. Buszko M. Współczesna gospodarka i społeczeństwo, Toruń 2019
 4. Chmura J. (red.) Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki: ekonomia, finanse, zarządzanie, Toruń 2018
 5. Chodkowska- Miszczuk J. Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia, Toruń 2019
 6. Chodyński A. Broń drzewcowa i obuchowa w zbiorach Muzeum Zamkowego W Malborku, 2018
 7. Czas przełomu: sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908- 1928, Kraków 2019
 8. Dahl M. Aktywność dyplomacji USA wobec państw Unii Europejskiej w latach 2009- 2013, Toruń 2019
 9. Dakowicz P. Lustra tradycji: studia i szkice interpretacyjne, Łódź 2018
 10. Desaulniers V. 7 podstawowych kroków do pokonania raka piersi: jak wyzdrowiałam w naturalny sposób, Bydgoszcz 2019
 11. Dmochowska L. Kwiat paproci: opowieść o Barbarze Piaseckiej- Johnson, Kraków 2019
 12. Federowicz- Kruszewska M. W świecie bibliologii i informatologii: księga dedykowana Profesor Bronisławie Woźniczce- Paruzel, Toruń 2019
 13. Górna K. Analiza konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej, Toruń 2019
 14. Guszkowska M. Aktywność fizyczna i psychika: korzyści i zagrożenia, Toruń 2018
 15. Gwóźdź A. Kino na biegunach: filmy niemieckie i ich historie 1949- 1991, Gdańsk 2018
 16. Harper A. Biochemia Harpera ilustrowana, Warszawa 2018
 17. Jastrzębska M. Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych Polski, Olsztyn 2018
 18. Jędrzejewski T.(red.) Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń 2019
 19. Kalniuk T. Drogi i miejsca religijności ludowej: antropologiczne studium ośrodków kultu we współczesnej Polsce, Toruń 2019
 20. Khayat D. Oskarżony rak: śledztwo w toku, Warszawa 2019
 21. Kłaczkow J. Ksiądz biskup Andrzeja Wantuła (1905- 1976), Toruń 2019
 22. Krypczyk A. Maksymilian Gierymski(1846- 1874): katalog dzieł zebranych, Kraków 2019
 23. Kurowska B. Kultura, sztuka, edukacja. T.3, Kraków 2019
 24. Kwapiszewska- Antas M. Aborcja w polskich sporach społeczno-prawnych lat 1919- 1997, Kraków 2018
 25. Maldžieva V. Językowe szaty duchowości, Toruń 2019
 26. Mazur P. Współczesna idea narodowa Łemków, Kraków 2019
 27. Mielhorski R. Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa…: od młodej Polski po koniec XX wieku, Bydgoszcz 2019
 28. Nowicki R. Od armanium do kolekcji cyfrowej: ochrona zbiorów bibliotecznych, Bydgoszcz 2018
 29. Olszanecka N. Gra o armię: analiza sporów wokół reformy armii rosyjskiej w latach 2007- 2012, Toruń 2019
 30. Ostrowski J. Pomiędzy powstaniem a emigracją: podgórski szkicownik Piotra Michałowskiego z roku 1832, Kraków 2019
 31. Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja: ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu, Kraków 2019
 32. Perlemuter G. Nie wątp w wątrobę, Warszawa 2019
 33. Rakowicz S. Polacy w dziejach Peru, Toruń 2019
 34. Rokicka- Maruszewska K. Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej, Toruń 2019
 35. Roszak P. (red.) Świętość- wysiłek czy łaska?”: wokół adhortacji „Gaudete et exsultate” papieża Franciszka, Toruń 2019
 36. Rulewicz J. Glina w obiektach zabytkowych- ochrona i konserwacja, Malbork 2018: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Malbork 2019
 37. Sieja- Skrzypulec H. Twórcze pisanie na gruncie polskim: tradycje normatywne a wyzwania współczesności, Toruń 2018
 38. Sitkiewicz P. Bruno Schulz i krytycy: recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921- 1939, Gdańsk 2018
 39. Skibicki M. Od Rouchona do Cappiella: złoty wiek francuskiego plakatu reklamowego, Toruń 2018
 40. Stasik A. Współwytwarzanie wiedzy o technologii: gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości, Toruń 2019
 41. Sulej K. Wszyscy jesteśmy dziwni: opowieść z Coney Island, Warszawa 2018
 42. Szostek D. Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych, Toruń 2019
 43. Szymala J. Powstanie kozackie 1648- 1658: studium z historii wizualnej, Kraków 2019
 44. Themerson F. Niewysłane listy: listy, dzienniki, rysunki, dokumenty 1940-1942, Gdańsk 2019
 45. Tondel J. Okładki książek i czasopism z okresu Młodej Polski oraz międzywojnia od Wyspiańskiego do Strzemińskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń 2019
 46. Waingertner P. Konspiracja trzech pokoleń: Związek Młodzieży Polskiej ”Zet” i ruch zetowy(1886- 1996), Łódź 2018
 47. Wnuk M. Kierunek zachód, przystanek emigracja: adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech od lat 80.XXw. do współczesności, Toruń 2019
 48. Wodnicki A. Duende:(notatki nieskładne), Kraków 2019
 49. Zabuska K. Daniela Chodowieckiego przypadki: rzecz o artyście spełnionym z Gdańskiem i Berlinem w tle, Gdańsk 2018
 50. Zaniewska T. Pan na zamku Muri: Zygmunt Stankiewicz (1914- 2010): żołnierz, artysta, myśliciel, Warszawa 2018