Leon Wyczółkowski
Bernardyni
litografia, papier; 30,7 x 47 cm
T. XLVIII, nr inw. 33600

Bogatą kolekcję dokumentów ikonograficznych Działu Zbiorów Specjalnych wzbogacił zakup litografii Leona Wyczółkowskiego, pochodzącej z wydanej w latach 1918/1919 teki grafiki zatytułowanej Lublin. Artysta szkicował lubelskie widoki w czasie swego kilkutygodniowego pobytu w lecie 1918 r. Praca jest owocem jego zachwytu nad pięknem malowniczego miasta, o którym mówił „(…) tu malarz oszaleć może z radości” („Głos Lubelski” 1920, nr 52, s. 4). Już w 1919 r. Wiktor Ziółkowski (ważny dla Lublina i naszej biblioteki z racji bogatej spuścizny po nim, znajdującej się w zbiorach specjalnych) zachęcał na łamach „Ziemi Lubelskiej” (1919, nr 177, s. 5) do popularyzowania sztuki współczesnej przez wystawienie teki Leona Wyczółkowskiego na wystawie pn. Stary Lublin. W tym duchu – popularyzowania sztuki w ogóle, a lubelskiej w szczególności – zapraszamy do korzystania ze zbiorów specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.