Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Bibliotece przez harcerzy Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego oraz harcerzy Kręgu Instruktorów i Seniorów SZANIEC im. hm. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie