1. Appel H. Ite in suffragium: o wyborach w republikańskim Rzymie, Toruń 2019
 2. Badura A.(opr.) Operacja „Zorza”: wizyta papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 roku w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, Katowice 2019
 3. Bułhak W. Wywiad PRL a Watykan 1962- 1978, Warszawa 2019
 4. Choma- Jusińska M.(red.) Życie codzienne w PRL, Lublin 2019
 5. Danilczyk A. Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772- 1794, Warszawa 2019
 6. Gajewski K. Listy do władzy 1945- 1989: studia przypadków, Warszawa 2019
 7. Grajczak D. Działalność konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939- 1945, Lublin 2019
 8. Guoxiang Z. Popularne maksymy konfucjańskie, Toruń 2019
 9. Jusupović A. Kronika halicko- wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej, Kraków 2019
 10. Jusupović M. Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733- 1795, Warszawa 2019
 11. Karp M.J. Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego(1706- 1709). T.2, Warszawa 2019
 12. Kucharski W. Komuniści i Watykan: polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945- 1974, Warszawa 2019
 13. Łatka R. Episkopat Polski wobec stosunków państwo- kościół i rzeczywistość społeczno- politycznej PRL 1970- 1989, Warszawa 2019
 14. Łupienko A. (red.) Architektura w mieście, architektura dla miasta: przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w „długim” dziewiętnastym wieku, Warszawa 2019
 15. Maziarz A.Klemens Dabrowski(1875- 1953): pierwszy polski benedykt doby pokasacyjnej, Opole 2019
 16. Osadczy W.(wstęp red.) Nie zabijaj: nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki Chrześcijańskiej i zasad humanizmu, Warszawa, Lublin 2019
 17. Paczkowski A. Fakty, pogłoski, nastroje: dziennik czasu wojennego(14 XII 1981- 13 VIII 1982), Warszawa 2019
 18. SzmitNaud E. Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych: dziedzictwo docenione?: perspektywa konserwacji zapobiegawczej, Toruń 2018
 19. Tracz B.( red.) Pamięć Kresów- Kresy w pamięci, Katowice 2019
 20. Wasilewska H. Adaptacje i metamorfozy: znaki chińskie w wybranych sinograficznych systemach pisma Azji Wschodniej, Poznań 2019