1. Abłamowicz R. Bliskie, lecz z dalekiego świata, Katowice 2019
 2. Białek E. Dyplomacja i polityka: rosyjsko-polski słownik przekładowy: A-D, Lublin
 3. Bolesławska- Lewandowska B. Człowiek, myśl, muzyka: wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego, Rzeszów 2019
 4. Borek P. Zapis przeszłości w Indiach: dworska kultura języka bradź, Kraków 2019
 5. Długajczyk E. Archiwum Powstań Śląskich. Seria 1, Okres pierwszego powstania 1919 roku. T.1, Katowice 2019
 6. Grabski A. Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku T.4, Warszawa 2019
 7. Gruda M. Zaczynając od różnicy: przemiany bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku, Kraków 2019
 8. Kucharczyk G. Pierwsza niemiecka okupacja: Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914- 1918, Warszawa 2019
 9. Kwaśniewska M. Między hierarchią a anarchią: teatr, instytucja, krytyka, Kraków 2019
 10. Kwiatkiewicz P. Energetyka: w kręgu bezpieczeństwa i techniki, Poznań 2019
 11. Milewska I. Europejskie gramatyki sanskrytu XVII- XIX wiek, Kraków 2019
 12. Niewiara A. Imagologia: pamięć zbiorowa, umysł i kultura, Katowice 2019
 13. Nowak E. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Warszawa 2019
 14. Pieter J. Światopogląd humanisty, Katowice 2019
 15. Romanowska J. Moje wspomnienia. T.1,2,3, Pod berłem cara: Kozińce- Kochanówka (1880- 1902), Rzeszów 2018
 16. Rzepa T. Na drogach i bezdrożach historii psychologii T.7, Lublin 2019
 17. Sajewicz M. Odczasownikowe pejoratywne nazwy subiektów z formantem sufiksalnym w peryferyjnych gwarach białoruskich okolic Lewkowa, Lublin 2019
 18. Taborska A. Miejsce wybrane, Kraków 2019
 19. Wawak T. Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918- 2018, Kraków 2019
 20. Wolski J. Zaglądać w oczy makom i stokrotkom: twórczość Stanisławy Kopiec: studia,szkice, wspomnienia, Rzeszów 2019