Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 29 kwietnia 2020 r.

śp.
Leszka Olejarczyka
(7 II 1955 – 29 IV 2020)

wieloletniego pracownika
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
(1 VII 2004 – 9 II 2020)

Synowi Mariuszowi, Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Dyrekcja oraz Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
w kościele parafialnym pw. Św. Agnieszki przy ul. Kalinowszczyzna
4 maja 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00