Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzającym częściowe zniesienie zakazu działalności bibliotek od 4 maja 2020 r.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
podjęła działania prowadzące do otwarcia Biblioteki.

Z uwagi na wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawarte w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otwarcie Biblioteki będzie miało ograniczony zakres.

Otwarcie Wypożyczalni planujemy na czwartek, tj. 7 maja 2020 r.

O szczegółach podjętych decyzji będziemy informować Państwa na bieżąco
na stronie internetowej Biblioteki