1. Andrzejewski Ł. Zobaczyć to, co polityczne. Kraków 2019
 2. Bojarska- Cieślik J. Splendor i finezja: duch i materia w sztuce Korei, Warszawa 2019
 3. Brown K. Dawne mapy: podróż w przeszłość, Warszawa 2019
 4. Domańska E. Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja. Kraków 2019
 5. Filipowicz M. Historycy wobec problemów tożsamości narodowej i europejskiej- między nacjonalizmem a uniwersalizmem XVIII-XX w. Lublin 2019
 6. Gmitruk J. Aby Polska była niepodległa i ludowa, Warszawa 2019
 7. Gmitruk J. Chłopskie oficyny spółdzielczego i obywatelskiego działania: w jubileusz siedemdziesięciolecia Ludowe Spółdzielni Wydawniczej, Warszawa 2019
 8. Hanusz A. Prawo finansowe: wybrane zagadnienia. Warszawa 2019
 9. Harasym Z. Tadeusz Rożek – oficer i fotograf : fotografia wojenna z okresu I wojny światowej
 10. Hoszowska M. Wspólne dziedzictwo: Rzeczypospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i XXI wieku, Rzeszów 2019
 11. Jankowska M. Globalne ocieplenie, Lublin 2019
 12. Kaczmarek Ł. Józef Budzisz: błękitny żołnierz niepodległości i jego przygoda z archeologią, Warszawa 2019
 13. Kalita T. Tadeusz Kalita” Spóźniony” melduje, Warszawa 2019
 14. Kapuściak B. Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej. Katowice 2019
 15. Kącka E. Po drugiej stronie siebie, Kraków 2019
 16. Kublikowski R. Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma, Lublin 2019
 17. Kula M. Trzeba mówić różnymi sposobami: wykłady z socjologii historycznej, Warszawa 2019
 18. Marczewski M. Stanowisko wobec dokumentu „Standardy edukacji seksualnej w Europie: Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem” Ostrołęka 2019
 19. Maresch E. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, Czerwiec 1941 – kwiecień 1943. Cz. 1,2 Warszawa 2019
 20. Pasterska J. Dyskursy pogranicza: wektory literatury, Rzeszów 2019
 21. Pilch A. Współczesny museion: edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły. Kraków 2019
 22. Prokopski J. Kierkegaard czyli Mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych: pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego, Warszawa 2019
 23. Przybysz K. Z gazetą przez życie: Zygmunt Augustyński 1890- 1959
 24. Skoczek T. Kobiety aktywne w walce o wolną Polskę i własne prawa, Warszawa 2019
 25. Waligóra G. Encyklopedia „Solidarności”. T. 3, Opozycja w PRL 1976-1989, Warszawa 2019