Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima”, nową, cykliczną formę spotkań online z Czytelnikami i Sympatykami WBP. Spotykamy się w lipcu i sierpniu w środy w godzinach 9.00-10.00. Spotkania przygotowują pracownicy Biblioteki, zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej. W godzinnego przedsięwzięcia zapraszamy na zajęcia dla dzieci, kącik dla seniora, rozmowy z ludźmi różnych zawodów i profesji, prezentujemy także nowości książkowe, opowiemy o historii i współczesności Biblioteki.

„Poranek u Hieronima” – część 6,  5 (środa) sierpnia 2020 r., godz. 9.00-10.00

 

W programie:

  • Konkursy u Hieronima:  Zaproszenie na rozstrzygnięcie Konkursu im. Anny Platto – rozmowa z Marzeną Targońską (Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP)

Anna Platto –  absolwentka filologii polskiej UMCS,  instruktor-metodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wykładowca w Studium Bibliotekarskim; zajmowała się organizacją i działalnością bibliotek oraz doradztwem metodycznym; wypracowała nowoczesny model bibliotek dziecięcych, które łączą znajomość książki z nowoczesnymi formami jej upowszechniania. Nagroda im. Anny Platto jest przyznawana pracownikom bibliotek publicznych z województwa lubelskiego, wyróżniających się w działalności na rzecz czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w różnych aspektach.

 

  • Panorama agend WBP. Kaięgarnia „U Hieronima” i jej goście. Magdalena Kowalska-Cichy – autorka książki „Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie”

Magdalena Kowalska-Cichy – historyk, kulturoznawca, przewodnik, autorka publikacji książkowych, artykułów naukowych i popularnonaukowych.

 

  • Pasje bibliotekarzy. Oczko w lewo, oczko w prawo… Rozmowa z Patrycją Płońską, bibliotekarzem i rękodzielniczką

Patrycja Płońska – na co dzień w Bibliotece (pracuje w Dziale Opracowania Wydawnictw Zwartych WBP) odpowiada za opracowanie zbiorów, stara się, aby nowe książki jak najszybciej trafiły do bazy danych (katalogu), a co za tym idzie – do czytelnika;
z wykształcenia historyk; po godzinach pracy – zapalony rękodzielnik i muzyk, co pochłania jej większość czasu wolnego.

 

  • Konkursy u Hieronima. Wydawnictwa Biblioteki zaprezentuje oraz do udziału w konkursie Książka Roku zachęcać będzie Katarzyna Stanek z Działu Naukowo-Wydawniczego WBP.

 

Rozmowy prowadzą: Lidia Głębicka, Ewa Hadrian i Katarzyna Wołoszyn.

 

„Poranek u Hieronima” zrealizowali: Lidia Głębicka, Ewa Hadrian, Marek Janik, Patrycja Płońska, Marek Semeniuk, Katarzyna Stanek i Katarzyna Wołoszyn, współpraca: Mariusz Olejarczyk.

„Poranek U Hieronima” jest udostępniany  na naszym bibliotecznym Facebooku
i stronie www.wbp.lublin.pl. Zapraszamy do udziału, zadawania pytań,  czekamy na Państwa obecność, mile widziane są lajki oraz wszelkie wiadomości, dzięki  którym czujemy wspólnotę z naszymi czytelnikami! Zapraszamy: www.wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty, dostępny dla wszystkich!).