(wybór)

 

 1. Boruch Władysław. Moja Marzanna, Lublin 2020
 2. Bronisz Urszula. Ludność i gospodarstwa domowe w województwie lubelskim : stan i struktura społeczno-ekonomiczna : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Lublin 2014
 3. Chabudziński Łukasz. Uwarunkowania dynamiki wydajności źródeł na pograniczu Roztocza Zachodniego i Wzniesień Urzędowskich, Lublin 2020
 4. Dąbrowski Stanisław Jan. Było takie życie…patriotyczne, niepoprawne politycznie, część III, Lublin 2020
 5. Dąbrowski Tomasz, Zugaj Leszek. Gmina Cyców (Wiszniewice) w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, Lublin 2020
 6. Encyklopedia Chełma : Miejsca, Tom II część 1 / redakcja Zygmunt Gardziński, Paweł Kiernikowski, Elżbieta Kuszelewska, Iwona Lasek-Surowiec, Zbigniew Lubaszewski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak, Chełm 2017
 7. Encyklopedia Chełma : Miejsca, Tom II część 2 / redakcja Zygmunt Gardziński, Paweł Kiernikowski, Elżbieta Kuszelewska, Iwona Lasek-Surowiec, Zbigniew Lubaszewski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak, Chełm 2019
 8. Grzesiak Krzysztof. Diecezja lubelska wobec Kościoła narodowego w okresie międzywojennym, Lublin 2020
 9. Jakubowski Andrzej. Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa lubelskiego : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Lublin 2014
 10. Kamiński Marek M. Janosik podlaski : Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem, Warszawa 2019
 11. Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018, Tom I, 1919-1944 / redakcja Grzegorz Bujak, Lublin ; Warszawa 2019
 12. Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018, Tom II, 1944-1989 / redakcja Agata Mirek, Lublin ; Warszawa 2019
 13. Kołcon Marek, Żurawski Henryk. Historia klasztoru OO. Reformatów w Kryłowie, Kryłów 2017
 14. Komendanci i wizytatorzy Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego „ul zboże” Szarych Szeregów 1939-1944 / redakcja Stanisław Jan Dąbrowski, Lublin 2020
 15. Kozyra Waldemar. Urząd Wojewody Lubelskiego w latach 1919-2019 : sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach politycznych i systemach administracyjnych, Lublin 2019
 16. Ksiądz Józef Majka (1918-1993) : życie i myśl / redakcja Grzegorz Sokołowski, Stanisław Fel, Lublin ; Wrocław 2019
 17. Łosowska Anna. Wierny syn ojczyzny naszej : ksiądz prałat Jan Poddębniak (1907-1994), Lublin 2020
 18. Miliszkiewicz Grzegorz. Korzec, łokieć, morga i… ruski miesiąc czyli Dawne miary we Włodawskiem, Włodawa 2004
 19. Pelcowa Halina. Słownik gwar Lubelszczyzny, T. 6, Pokarmy, Lublin 2019
 20. Pietrzak Leszek. Miasto Wolności : Historia Świdnika od komunizmu do wolnej Polski, Świdnik 2020
 21. Rabiński Jarosław. Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018, Tom III, 1989-2018, Lublin ; Warszawa 2019
 22. Sprawka Jerzy B. Ziemia rodzi kamienie, Lublin 2020
 23. Sulisz Waldemar. Post przewodnik: miejsca, słowa, smaki, zapachy, Lublin 2019
 24. Sulisz Waldemar. Smaki Lubelszczyzny : przewodnik, Lublin 2011
 25. Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności : studia i szkice / redakcja Lechosław Lemeński, Ewa Letkiewicz, Majewski Piotr, Żywicki Jerzy, Lublin 2019
 26. Wnuk-Bednarczyk Anna Urszula. Parafia Popkowice – dzieje wspólnoty i wartości kulturowe, Popkowice 2020
 27. Wilkowski Eugeniusz. Dziedzictwo chełmskiej Solidarności w źródłach ikonograficznych (lat 80. XX wieku), Chełm 2020
 28. Zabiegła Joanna. Mieszkania w województwie lubelskim : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Lublin 2014
 29. Zgrajka Halina. Klucz borkowski : dzieje dóbr ziemskich i losy ich właścicieli, Borki 2020