1. Bugno-Narecka D. (Neo)baroque ekphrasis in contemporary fiction, Lublin 2019
 2. Chmielewski Z. Olimpijczyk : rotmistrz Henryk Leliwa-Roycewicz 1898-1990, Warszawa 2019
 3. Cymer A. Architektura w Polsce : 1945-1989, Warszawa 2019
 4. Darowski Ł. Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11, Lublin 2019
 5. Dopierała K. Księga papieży, Poznań 2019
 6. Drabikowska K. Substance and function of phonological primes in the government phonology tradition, Lublin 2019
 7. Fiejdasz L. Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI : studium prawno-kanoniczne, Lublin 2019
 8. Garbol T. Literatura a religia w stanie podejrzenia, Lublin 2019
 9. Generał Stefan Rowecki”Grot” tropiony dowódca podziemnej armii, Emów 2019
 10. Gleba źródłem życia: 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin 2019
 11. Graboś J. Lekcje rozróżniania, Lublin 2019
 12. Izdebska M. Conceptual metaphors related to „cooking techniques” in English : towards a frame-semantics approach, Lublin 2019
 13. Kozak Z. Pułkownik Julian Sielewicz (1892-1940), Pruszków 2019
 14. Le Bon G. Psychologia tłumu, Kęty 2019
 15. Merecki J. Osoba i dobro : szkice o filozofii i teologii osoby K. Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2019
 16. Posobiec J. Obrona narodowa : obronność a zarządzanie kryzysowe, Kalisz 2019
 17. Potocki J. Amerykanie w Polsce , Warszawa 2019
 18. Rawecki M. Przestrzeń naznaczona : piętno w ujęciu urbanistycznym, Gliwice 2019
 19. Rostański K.M. Konotacje w architekturze. Cz. 1, O sztuce wiązania znaczeń czerpanych z kultury, Gliwice 2019
 20. Rusecki M. Metodologia teologii fundamentalnej, Lublin 2019
 21. Sendyka R. Różnicowanie narodowego „my” : kuratorskie marzenia, Kraków 2019
 22. Sobański, P. Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej, Poznań 2019
 23. Sobolewski R. Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej, Kraków 2019
 24. Staśkiewicz W. Sto lat na Wiejskiej : Biblioteka Sejmowa 1919-2019, Warszawa 2019
 25. Strumiłło A. Powidoki : wiersze i zapiski z lat 1947-2019, Kraków 2020
 26. Szymanowicz K. Krzysztof Szymanowicz : wybrane prace z lat 1990-2019, Lublin 2019
 27. Szymańska-Szwąder M. Warszawa zapamiętana : w okupowanej stolicy, Warszawa 2019
 28. Tkaczew W.rocznica napaści na Polskę dwóch agresorów : ludobójstwo Polaków realizowane przez Służbę Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w symbiozie z UPA, Wrocław 2019
 29. Waingertner P. Polska i Polacy w latach II wojny światowej , Warszawa 2019
 30. Wiszniowski J. Kształtowanie ulicy jako przestrzeni publicznej, Wrocław 2019