W programie:

  • Gość „Poranka”: Humanista w sieci czyli o humanistyce cyfrowej. Rozmowa
    z dr Moniką Szabłowską-Zarembą 

Dr Monika Szabłowska-Zaremba – literaturoznawca i teoretyk literatury, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; od stycznia do września 2019 roku koordynator kierunku studiów magisterskich – humanistyka cyfrowa, dwukrotnie opiekun roku i opiekun merytoryczny Koła Naukowego Humanistyki Cyfrowej KUL;
https://www.facebook.com/humanistykacyfrowa

 

  • Barbara Sawicka i Ewa Molik z Biura Festiwalowego Konfrontacji Teatralnych opowiedzą o przygotowaniach do kolejnej edycji wydarzenia

 

  • Gość „Poranka”: O Urzędowie i … astronomii. Rozmowa z dr inż. Małgorzatą Ciosmak w cyklu „Moje rodzinne strony”

Dr inż. Małgorzata Anna Ciosmak urodziła się w Urzędowie. Ukończyła studia na Politechnice Lubelskiej, jest adiunktem na Wydziale Mechanicznym w Zakładzie Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii. Realizuje tam swoje plany naukowe, łącząc zagadnienia techniczne z ochroną i eksploatacją zasobów przyrody. Interesuje się historią sztuki, architekturą, archeologią, fotografią
i turystyką górską. Z powodzeniem uprawia sztukę graficzną. Wiele czasu poświęca Towarzystwu Ziemi Urzędowskiej.

 

Rozmowy poprowadzą: Ewa Hadrian i Dorota Mościbrodzka.