Nr pozycji

kat

 

Autor, tytuł

 

Cena

Wywołania.

Cena

Wylicytowana

1. Agniwcew M., Moje piosenki: wybór. 20,-
2. Atmabodha czyli poznanie duszy: traktat wedantyczny. 40,-
3. Baliński I., Wspomnienia o Warszawie. 45,- 45,-
4. Barański K., W trzy strony świata: szkolnictwo… 30,-
5. Białkowski L., Szkice z życia Wielkopolski w siedemnastym wieku. 20,-
6. Bielecki T., Karol Hubert Rostworowski: zarys idei 20,-
7. Borowy W., Ze studiów nad Fredrą..Współop. z: Matkowski Z., Studia literackie. 60,-
8. Borsa T., Zakład w Maleńcu. Kielce: 1981 20,-
9. Buczek R., Na przełomie dziejów: Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945- 50,- 95,-
10. Caesar G. I., C.Iulii Caesaris Commentari de bello Gallico. 20.-
11. Caputa A., Z Pietrzykowic w szeroki świat. 40,-
12. Chałko Z., Strofy staromiejskie i wiersze inne. 40,-
13. Chociszewski J., Dzieje narodu polskiego. Chicago: 1931 40,-
14. Czechowicz J., Dzień jak co dzień. 400,-
15. Czołowski A., Plan i widok Zamościa z roku 1704. 40,-
16. Czubalski F., I.P. Pawłow jako badacz i myśliciel. 25,-
17. Czy mamy iść do wojska polskiego i dlaczego? 20,- 20,-
18. Dolny Śląsk. Cz. 1-2. 50,- 50,-
19. Dzieje Polaków w Leamington Spa. 20,-
20. Ejbich B., Gdzie niebo się kończy. 80,-
21. Erber Cz., Kieleckie tradycje kopernikowskie. 20,-
22. Folkierski W., Od Chateaubrianda do Anhellego 50,-
23. Fredro A., Świeczka zgasła i Z jakim się wdajesz takim… 30,-
24. Fryderyk A., Wypis z protokółu sekretaryatu stanu… 100,- 100,-
25. Galiński F., 1830 29 XI 1930: w setną rocznicę … 40,-
26. Ginsbert Juljan, Prawda morska. 20,-
27. Gluck W., Sarajewo: (historia zamachu sarajewskiego). 50,-
28. Grabowski Z., Rozmowy z tobą. Londyn: 1974. 30,- 30,-
29. Grynberg H., Prawda nieartystyczna. 30,-
30. Grynberg H., Szkice rodzinne. Warszawa: 1990 30,-
31. Gumowski M., Pieczęcie I herby miejscowości … 50,-
32. Hammerstein O. L., Socyalna demokracya w prawdziwem 40,-
33. Handelsman M. Wolność strajków. 40,- 40,-
34. Homolacs K., Rękodzielnictwo, jako sztuka. 40,-
35. Ihnatowicz J. A., Pejzaż z postaciami. 40,-
36. Jacewicz A., Santa Rosa: osiedle polskie w Meksyku. 45,-
37. Jan Matejko: studia i szkice. 50,- 50,-
38. Jezierski E., Jan III Sobieski. 40,-
39. Kiniorski M., „Ziemia i Wola”: notatki i … 30,- 30,-
40. Kleiner J., Z zagadnień składni Mickiewicza i Słowackiego. 40,-
41. Konczyńska W., Bibljoteka Jagielońska: przewodnik dla. 41,-
42. Kosobudzki T., MSZ od środka. 25,-
43. Królikowski Ł. Z., Skradzione dzieciństwo. 45,-
44. Królińska J., Szymon Szymonowicz: w trzechsetną … 40,-
45. Krzeczunowicz K., Ułani Księcia Józefa: historia 8 Pułku 160,-
46. Krzywiec B. A., Obrona morska w Polsce. 20,- 20,-
47. Krzyżanowski J., Morfologia bajki. Lublin: 1947 20,-
48. Krzyżanowski J., Władysław St. Reymont: twórca i dzieło. 30,-
49. Książeczka o książce. 20,- 20,-
50. Księga pamiątkowa miasta Poznania: dziesięć lat pracy… 150,-
51. Kulczycki L., Narodowa Demokracja. 30,- 30,-
52. Lam W., Jak rozwijać twórczość malarską. 30,-
53. Libiński H., Jezuici. 30,-
54. Lipgart A. A., Avtomobil M-20 „Pobeda”. 20,- 20,-
55. Lipiński Wacław (Socha), Szlakiem I Brygady: dziennik. 50,- 75,-
56. Lipiński W., W dziesiątą rocznicę zakończenia wojny. 30,-
57. Lisicki J., „Strzelcy grodzieńscy”: 81 Pułk Strzelców 30,-
58. London J., Syn słońca. 30,-
59. Łęga W., Grudziądz. 30,-
60. Łobodowski J., Rzeka graniczna. 40,-
61. Łoza S., Order Orła Białego. 30,-
62. Łunaczarskij A.W., Szkoła pracy. Współopr. Z: Trocki L., Od przewrotu 30,- 45,-
63. Mackiewicz S., O jedenastej- powiada aktor- 40,-
64. Makuszyński K., Żywot pani. 40,-
65. Malatyński A., Wielka gra: Cz.2, Gra toczy się wartko. 40,-
66. Malecki J., Ewangeliarz z początku XVI w. i dwa 40,- 40,-
67. Małowist M., Rzemiosło polskie Epoki Odrodzenia. 40,-
68. Micek S. B., Królewskim szlakiem po kresach 30,-
69. Michalski S., Czarna maligna. 40,-
70. Miłosz Cz., Dolina Issy. 30,-
71. Miłosz Cz., Ziemia Ulro. 80,- 80,-
72. Miłosz Cz., Zniewolony umysł. 30,-
73. Mizwa S. P., The story of the Kosciuszko Foundation 30,-
74. Muszkowski J., Życie książki. 40,-
75. Nadolski B., Kierunki rozwojowe dziejopisarstwa. 30,- 30,-
76. Nowak-Jeziorański J., Rosja wobec Powstania 20,- 25,-
77. Od Herberta do Herberta: nagroda „Wiadomości” 40,-
78. Oppman Artur (Or-Ot). Baśń o złotej kaczce: 100,- 100,-
79. Orkan W., Wskazania. 30,-
80. Orlicki J., Poprzez Starobielsk do Piątej Dywizji Kresowej: 20,- 20,-
81. Orzeszkowa E., Do literatów i ludzi nauki: 30,-
82. Orzeszkowa E., Do literatów i ludzi nauki: 30,-
83. Papée S., Wielkopolska wczoraj i dziś. 100,-
84. Pękalski Piotr, Ołtarz nowy, czyli Nabożeństwo na cześć 90,- 90,-
85. Piekary: pamiątka koronacji cudownego obrazu Matki 100,-
86. Pieszko M., Zamość. Warszawa: [1939] 30,- 30,-
87. Pigoń S., „Pan Tadeusz”: wzrost, wielkość i sława: 40,-
88. Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T.1, Cz.1. 90,- 90,-
89. Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T.1, Cz.2. 90,- 90,-
90. Połczyński A. Janta, Linia podziału. Londyn: 1963 40,- 130,-
91. Połczyński A. Janta, Wielka gafa księżny Bałaganow.. 40,- 130,-
92. Prawda o PAX-ie i Piaseckim: (cykl 16 audycji). 40,- 40,-
93. Przyboś J., Rzut pionowy: wybór wierszy. 30,-
94. Riabinin J., Lublin I lubelskie w przededniu powstania 40,- 60,-
95. Rostworowski J., Poezje 1958-1960. 60,-
96. Rowecki S., Walki uliczne. 180,-
97. Rudnicki J, Słowa a czyny: tło, geneza i przyczyny klęski 30,-
98. Rutowski T., Norblin. 50,-
99. Rzepecki T., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku: 100,- 100,-
100. Sallustius C. G., Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą 30,-
101. Salmonowicz S., Ludwik Muzyczka 1900-1977 20,-
102. Samborski E. D., Sprawa Polska na tle wojny Europejskiej. 40,- 40,-
103. Satyra w konspiracji 1939-1944. 90,-
104. Schäfer T. von, Tannenberg. 30,-
105. Short F., On the Making of Etchings. 60,- 60,-
106. Simche Z., Tarnów i jego okolica. 100,- 100,-
107. Skałkowski A. M., Książe Józef. 260,-
108. Słowacki J., Lilla Wenda: tragedja w pięciu aktach 40,-
109. Słowacki J, Trzy poemata. 40,-
110. Smoleński M., Siostra Wiktoryja: 50,-
111. Staszic S., Być narodowi użytecznym. 30,-
112. Stawiszyński F., Niedomagania pojazdów samochodowych. 20,-
113. Steinman H., Z doli i niedoli Pułku 3 Ułanów 100,-
114. Swianiewicz S., W cieniu Katynia. 30,-
115. Szczypiorski A., Autoportret z kobietą. 40,-
116. Szkoła i nauczyciel w odradzającej się ziemi lubelskiej. 30,-
117. Szto kożny sałdat powinien wiedać ab Piłsudzkim. 300,- 370,-
118. Szygowski L. J., Siedem dni i siedem nocy w Normandii. 50,- 75,-
119. Trepiński A., Od San Domingo do Cassino. 40,-
120. Tyrowicz M., Dorobek naukowy Tytusa Dzieduszyckiego 30,- 30,-
121. Ważyk A., Kwestia gustu. 30,-
122. Ważyk A., Stary dworek: sztuka w trzech aktach. 30,-
123. Wehrmachtberichte, Weltgeschichte: „Das Oberkomando 80,-
124. Wielhorski W., Polska a Litwa: stosunki wzajemne w 30,- 30,-
125. Wierzyński K., Pamiętnik miłości. 60,-
126. Wierzyński Kazimierz, The forgotten battlefield. 70,-
127. Wittlin J., Sól ziemi: powieść o cierpliwym piechurze. 50,- 110,-
128. Wojtyga A., Zwycięstwo polskich skrzydeł: 30,-
129. Współczesna Europa polityczna: zbiór umów 50,-
130. Wyszyński S., Społeczna Krucjata Miłości. 20,- 20,-
131. Zaremba Z., Cel I droga. 30,-
132. Zawadzki S., O pismach Łukasza Opalińskiego. 20,-
133. Z murów św. Katarzyny: księga pamiątkowa 40,-
134. Zrębowicz R., La gravure polonaise et les „Batiks”. 180,-
135. Żebrowski M. W., Zarys historii polskiej broni pancernej: 150,- 170,-
136. Żurakowski J., Nie tylko o lataniu. 30,- 65,-
137. Życzyński H., Dziady drezdeńskie Mickiewicza: w setną 30,- 30,-
138. Życzyński H., Marchołt Kasprowicza. 20,-
139. Buchaniec A., Świątki II : 25 exlibrisów A. Buchańca. 200,-
140. Czechowicz J., Kamień. 60,- 60,-
141. Czyżycka M., Alla breve. 50,-
142. Dudek A. M., Nie tylko drukarskim szlakiem. 30,-
143. Ekslibrisy Zbigniewa Jóźwika dla pracowników 30,-
144. Ekslibrisy Z. Jóźwika wykonane w latach 1967-1984. 20,-
145. Gazety Sląskie dla ludu pospolitego ongiś we Wrocławiu 50,-
146. Grafika – Dušan Janoušek, Jana Jemelkowa, Ladislav 20,-
147. Huppenthal J., Pamięci Marii i Stanisława Gliwów 50,- 50,-
148. Iwaniuk W., Pieśń nad pieśniami: poemat. 80,- 80,-
149. Karta uczestnika. Jubileuszowa Przedwieczerz … 40,-
150. Leszczyński R., Ekslibris Franciszka Siarczyńskiego na,- 30,-
151. Ligoń J., Przestroga z prośbą. 20,-
152. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki. Statut 20,-
153. Malinga A., Kronika Andrzeja Malingi, Skryby z Lublina o 40,-
154. Miedzioryty Wojciecha Jakubowskiego: ekslibrisy 40,-
155. Miniatury graficzne Wojciecha Jakubowskiego: 5 50,-
156. Mocarski Z., Joachim Lelewel jako teoretyk bibliografii i 40,-
157. Nowoszewski R., Anin nad Świdrem. 50,- 50,-
158. Nowoszewski R., Dwór. 40,-
159. Nowoszewski R., Jesienią. 60,- 60,-
160. Nowoszewski R., Wiewiórka. 70,-
161. Nowoszewski R., Zasłużony. 40,-
162. O piersiach Pieśń nad pieśniami. 50,-
163. Pro memoria: druk pamiątkowy wydany z okazji aktu 60,-
164. Rostworowski J., Opatowa Anna: trzy ballady. 160,-
165. Strzałkowski Z., Przedwieczerz bibliofilska w aniwersarz 50,- 50,-
166. Wiek wiekowi, człowiek człowiekowi, światło podaje. 50,-
167. Wilczewska S., Modlitwa Cerbera: wybór poezji. 30,-
168. Wojciech Jakubowski: grafika, ex-libris, biżuteria: 40,-
169. Wojciechowski  S., Katalog exlibrisu lubelskiego dawnego 50,-
170. Współczesny ekslibris lubelski: (z kolekcji Alfreda Gaudy): 30,-
171. Z imionnika JZG. 40,-
172. Z lubelskich lat Juliusza Kleinera: w stulecie urodzin 24.IV.1886-24.IV.1986. 20,-
173. Zabytki w grafice Tadeusza Romana Żurowskiego 30,-
174. Zaproszenie. LTMK, WDK. Zapraszają na otwarcie 30,-
175. [Zaproszenie]. Bydgoski Antykwariat Naukowy zaprasza 40,-
176. [Zaproszenie]. Krajowy Dom Twórczości Ludowej, LTMK, 20,-
177. Co czytać: przegląd bibliograficzny”. 1928, nr 5. 20,-
178.  Droga: miesięcznik. 1929, nr 4. 100,-
179. Fala”   1940, nr 6 (październik). 80,-
180. Graphia.1985 nr 92 (Februar) 20,-
181. Graphia.1985 nr 93 (Juni) 20,-
182. Graphia.1985 nr 94 (Oktober) 20,-
183. Graphia.1986 nr 95 (Februar) 20,-
184. Graphia.1986 nr 96 (Juni). 20,-
185. Graphia.1986 nr 97 (Oktober). 20,-
186. Graphia.1987 nr 98 (Februar). 20,-
187. Graphia.1987 nr 99 (Juni). 20,-
188. Graphia.1987 nr 100 (Oktober). 20,-
189. Graphia.1988 nr 101 (Februar). 20,-
190. Graphia.1988 nr 102 (Juni). 20,-
191. Kalendarz-informator na rok 1939 Pogotowia Ratunkowego 100,- 100,-
192. Kalendarzyk ilustrowany: 1922. 30,- 30,-
193. Kobieta w Sejmie: pismo Komitetu Wyborczego Kobiet 30,-
194. Kraj i Emigracya: zbiór pism politycznych i wojskowych. 100,-
195. Litwa. Wilno: 1917-1918 Nr 1 (1917). 30,-
196. Nowe drogi: R.7: nr 3 (1953). 30,-
197. Przegląd Socjaldemokratyczny: R.2 nr 11 i 12 (1903) 40,- 40,-
198. Seibo no Kishi. Nr 1 (1934). 40,-
199. „Silva Rerum: miesięcznik .  T.2, z.3 40,-
200. „Silva Rerum: miesięcznik    T.2, z.4 40,-
201. Statystyka Druków – 1933 (Statystyka Polski.). 20,-
202. Statystyka Druków –1935 (Statystyka Polski.). 20,-
203. Szkolna Gazetka Ścienna. R.6: nr 25 (1938) 40,-
204. Teki Historyczne. T.2 nr 4 (1948) 20,- 20,-
205. Teki Historyczne. T.3 nr 1-2 (1949) 20,- 20,-
206. Teki Historyczne. T.3 nr 3-4 (1949) 20,- 20,-
207. Teki Historyczne. T.4 nr 1 (1950) 20,- 20,-
208. Teki Historyczne. T.6 nr 3-4 (1954) 20,- 20,-
209. Teki Historyczne. T.8 (1956-1957) 20,- 20,-
210. Teki Historyczne. T.11 (1960-1961) 20,- 20,-
211. Teki Historyczne. T.12 (1962-1963) 20,- 20,-
212. Teki Historyczne. T.17 (1978-1980) 20,-
213. Teki Historyczne. T.18 (1985) 20,-
214. Teki Historyczne. T.19 (1988-1989) 20,-
215. Teki Historyczne. T.21 (1994-1995) 20,-
216. Teki Historyczne. T.22 (1999) 20,-
217. 43° 51° Łuck. Wiedeń: 1914, mapa 50,- 50,-
218. Asie. Paris: A Combette, [1850],  mapa 200,-
219. Carte de la Prusse, de la Grande et… Paris: 1779,  mapa 200,-
220. Carte de la Russie d’Europe revue et… Paris: 1812, mapa 200,-
221. Carte des provinces annexées a la Petite Pologne et de la … Paris: 1779,  mapa 200,-
222. Carte du gouvernement militaire d’Angleterre… Amsterdam: 1708, 1 mapa 200,-
223. Der obere Theil des zu Preussen gehörigen Herzogthsums … Wiedeń: 1789-1806, 150,-
224. Deutsche Heereskarte. Osteuropa. Lublin. Blatt-Nr S.52. 90,-
225. Generalkarte von West-Russland und den … Wien: 1915,  mapa 100,- 100,–
226. Kriegskarte sämtlicher … München: 1916, mapa 50,-
227. Mapa Samochodowa RP… [B.m.]: [[1928], 1 mapa 50,- 50,-
228. Mapa ziem polskich. Lwów-Warszawa. Lwów: 1920 90,-
229. Monte Cassino: szkice…  Kraków: 1984,  atlas 50,-
230. Plan gruntów dóbr Radlin w gub. Lubelskiej,  1910, 1plan: 400,- 400,-
231. Übersichtskarte von Mitteleuropa R 53 Warschau. [Berlin]: 1940, 60,-
232. Jerzy Faczyński, [Brama].. 80,-
233. Jerzy Faczyński, [Wnętrze]. 60,-
234. Jerzy Faczyński, Chrobrzysko – brama wjazdowa. 100,-
235. Jerzy Faczyński, Chrobrzysko- fragment grodu 100,-
236. Jerzy Faczyński, Gród wczesnodziejowy nad rzeką. 80,-
237. Jerzy Faczyński, Wczesnohistoryczna fortyfikacja 60,-
238. Linke B. W., Kamienie krzyczą. 150,-
239. Powstanie Warszawskie: 10 drzeworytów S. Rassalskiego. 100,- 100,-
240. Raczyński S., Zabytki polskich miast: 10 drzeworytów. 700,-
241. Teleżyński K., Lublin w szkicach: autolitografie K.T. 400,- 500,-
242. Toegel S., Hitleriada furiosa. 400,-
243. Zieleziński J., K.Z.-Album. 200,-
244. Matka Boska Nieustającej Pomocy. 10,-
245. Matko dobrej rady! Módl się za nami. 10,- 10,-
246. Obraz N. Maryi P. Częstochowskiej. 10,-
247. Ofiarujemy Ci Panie, ten kielich zbawienia.. 10,- 10,-
248. Pamiątka z Kalwaryi. Chromolitografia 10,-
249. Prośmy Maryę, aby nas nauczyła kochać Jezusa i … 10,- 10,-
250. Św. Tekla. 10,-
251. W Chełmie wsławiona cudami Maryjo módl się za nami! 40,- 55,-
252. [Rośliny]. Calamus Draco Wlldw. 40,-
253. [Rośliny]. Elettaria Cardamomum Whte. 40,- 40,-
254. [Rośliny]. Piper Nigrum L. 40,- 40,-
255. [Tomasz] Zan, Devéria Achille aut. wzoru, 50,-
256. Aleksander hr. Fredro. W. Barwicki aut. wzoru. 60,-
257. Benedyktynowicz J., Katedra, wejście boczne. 120,-
258. Benedyktynowicz J., Wawel, Kurza Stopka. 120,-
259. Benedyktynowicz J., Kościół S.S. Norbertanek. 120,-
260. Bridge at Moscow built by Sophia sister… 40,-
261. Château Royal de Krakovie (Interieur). 60,-
262. Constantin Ostrogski. Grand Général… 80,-
263. Copernicus. K. Barth ryt., 50,- 50,-
264. Czas wieńczący Pracę i karzący lenistwo. 500,- 500,-
265. Etienne Batory. Roi des Polonais. Grand-duc de Litvanie. 80,-
266. France XVIe Siecle. Guyard ryt., 40,-
267. France XVIe Siecle. Vallet ryt., 40,-
268. France XVIIe Siecle. Vallet ryt., 40,-
269. France XVIIe Siecle. Vallet ryt., 40,-
270. Gottenburg in Schweden. 80,-
271. Habitans des environs de Cracovie. 100,-
272. Hôtel de Ville á Krakovie. Challamel aut. wzoru, 60,-
273. Jan Tarnowski, Kasztelan Krakowski… 80,-
274. Jean Charles Chodkiewicz. Grand Général des armées 80,-
275. Jean Tarnowski (1488-1561). 80,-
276. Jean Zamoyski (1543-1605). 80,-
277. Rakowiecki T., S. Maria Magdalena de Pazzis, 50,- 50,-
278. Stanislas Żółkiewski. Grand Chancelier et Grand 80,- 80,-
279. Stanisław Rewera Potocki. 80,-
280. Tombeau de Catherine de Jagiellon, a Upsale. 100,-
281. Wiszniewski Kazimierz, [Pałac Marynki w Puławach]. 120,- 120,-
282. Wiszniewski Kazimierz, Kapliczka polowa. Drzeworyt, 120,-
283. Wiszniewski Kazimierz, Kazimierz Dolny. Drzeworyt, 120,- 120,-
284. Wiszniewski Kazimierz, św. Kazimierz. Drzeworyt, 120,-
285. Wiszniewski Kazimierz, Warszawa. Drzeworyt, 120,-
286. Ex libris Stasys Eidrigevicius. 40,-
287. Ex libris. Dar Towarzystwa Opieki … 40,-
288. Ex libris. E.L.G.M. Grzegorzowi. 40,-
289. Ex collectione Dariusza Paczkowskiego. 40,-
290. Ex collectione Jerzy Weinberg. 40,-
291. Ex collectione Marian Wojciechowski. 40,-
292. Ex libris Agnieszki Weinberg. 40,-
293. Ex libris Agnieszki Weinberg. 40,-
294. Ex libris Grażyny Antoniak. 40,-
295. Ex libris Grzegorza Matuszaka. 40,-
296. Ex libris Grzegorza Matuszaka. 40,-
297. Ex libris Jerzego Medunieckiego. 40,-
298. Ex libris Jerzy Meduniecki. 40,-
299. Ex libris Klaus Rödel. 40,-
300. Ex libris Mieczysława Bielenia. 40,-
301. Ex libris Stefana Wojciechowskiego. 40,-
302. Ex libris Waldemara Michalskiego 40,-
303. Ex libris Zbigniew Zarywski. 40,-
304. Ex libris Zbigniew Zarywski. Omnia in … 40,-
305. Ex libris Zefiryna Jędrzyńskiego. 40,-
306. Ex libris. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu 40,-
307. [Autor nieznany], Ex libris P.C.M. Nicolai Myśliński. 20,- 25,-
308. [Autor nieznany], Z ksiąg Kazimierza i Janiny Warchałowskich. 20,-
309. Budynkiewicz T., Ex libris. LTMKiE 10,-
310. Cornelis Josef W., Ex libris Leo Arras 1904-1974. 50,-
311. Dudek A., Ex libris. Drukarnia UMCS: X lat: 1969-1979. 15,-
312. Gliwa Stanisław, Ex libris Wacława Iwaniuka. 50,- 50,-
313. Jóźwiak T., Książka pomaga w życiu 10,-
314. Kelma Cz., Ex libris Arkadego Fiedlera. 10,- 10,-
315. Klukowski J., Książek nie pożyczam. 10,- 10,-
316. Krátký B., Ex libris Marta Krátká. 20,- 20,-
317. Krátký B., Ex libris Marta Krátká. 20,-
318. Krátký B, Ex libris Marta Krátká. 20,-
319. Krátký B, Ex libris Heinz Haffki. 20,-
320. Miller J., Ex libris Ex libris Polonica. 30,-
321. Mrowiński S., Ex libris Feliksa Wagnera.. 20,-
322. Ostoja-Chrostowski  S., Ex libris Jana Dąbrowskiego. 30,-
323. Pauwels Hedwig, Ex Polonicis J.Kohn. 60,-
324. Półtawski A., Bibliotheca Seminarii Kielcensis. 50,-
325. Raczak K., Ex libris Elżbiety Przypkowskiej. 20,-
326. Stańda J., Ex libris Koła Miłośników Ekslibrisu w 40,-
327. Szołtysek K., Pamięci Tadeusza Przypkowskiego 30,-
328. Szołtysek K., 1500 rocznica urodzin św. Benedykta- 30,-
329. Szołtysek K., Ex libris Monasterii Petri et Pauli in Tyniec. 30,-
330. Wiszniewski K., Ex libris Bolesława Bieruta. 20,- 80,-
331. Wiszniewski K., Ex libris Kazimierza Wiszniewskiego. 40,- 40,-
332. Wiszniewski K., Ex libris LTMK w Lublinie. 20,- 20,-
333. Wiszniewski Kazimierz, Z ksiąg Biblioteki Publicznej im 30,- 30,-
334. Zestaw 5 znaków własnościowych. 20,-
335. Armja Polska – Polish Army. Fot. [Stefan] Plater-Zyberk 15,- 15-
336. Armja Polska – Polish Army. Fot. [Stefan] Plater-Zyberk. 15,- 15,-
337. Kuś H., Jeszywas Chachmej Lublin: ceremonia 2000,-
338. [Portret kobiety i mężczyzny]. Fot. D. Mazur. 60,-
339. [Portret kobiety i mężczyzny]. Fot. S.Z. Vimpéller. 60,-
340. [Portret kobiety]. Fot. Adela Robert S. Haller. 60,-
341. [Portret kobiety]. Fot. E. Trzemeski. 60,-
342. Smoleński A., Wojsko Polskie pod Monte Cassino 60,-
343. Zestaw pocztówek z karykaturami oficerów WP 50,- 85,-
344. [Księgarnia św. Wojciecha]. Katalog. Książki dla dzieci. 20,- 45,-
345. [Księgarnia św. Wojciecha]. Prospekt. Zabawne książeczki 10,- 35,-
346. Antoni Uniechowski: rysunki: Lublin kwiecień 1975 30,- 30,-
347. Edward Manteuffel: grafika, rysunki, grafika użytkowa, 40,- 40,-
348. Forma i kolor: wystawa sztuk plastycznych Kongresu. 50,-
349. Galerja obrazów: katalog tymczasowy. 40,-
350. Jan Lebenstein – etapy: wybrane obrazy na płótnie i na 90,-
351. Katalog Działu Sztuki. 50,- 50,-
352. Katalog książki polskiej: wydanej na emigracji. 40,- 40,-
353. Katalog wystawy dzieł Józefa Pankiewicza. 50,-
354. Katalog wystawy lubelskiej sztuki ludowej: grudzień 1951. 30,-
355. Katalog wystawy pamiątkowej dzieł Maurycego Gottlieba: 50,- 50,-
356. Kociatkiewiczówna M., Przewodnik po muzeum Ord. 20,-
357. Kopera F.,Obrazy polskiego pochodzenia w MN 50,-
358. La gloire d’Alexandrie: 7 mai-26 juillet 1998 180,-
359. Maria Skłodowska-Curie: katalog wystawy. 30,-
360. Mężnicka M., Daniel Chodowiecki’s anglicana 50,-
361. Polski plakat teatralny w 25-leciu PRL: 40,- 40,-
362. Profesorowie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 30,-
363. VII Ogólnopolska Wystawa Grafiki: styczeń-luty 1976. 30,-
364. Witold Chomicz: malarstwo, grafika, plakaty, drukarstwo. 40,- 40,-
365. Współczesne malarstwo lubelskie: wystawa: 20,-
366. Wystawa Plastyków Amatorów i Nikifora. 30,-
367. [Akcje]. Bank Kredytowy w Warszawie. 100,-
368. [Akcje]. Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie. 100,-
369. [Akcje]. Towarzystwo Przemysłu Węglowego w Polsce. 100,-
370. [Cegiełka]. Pamiątka złożonej ofiary na odnowienie 40,- 40,-
371. [Etykieta]. Alembikowa. Warszawa: 20,- 20,-
372. [Informator]. Tomaszów Mazowiecki. 20,- 35,-
373. Instrukcja. Pistolet maszynowy wz. 1943. Cz. 1-2. 50,-
374. Instrukcja obsługi samochodu Tarpan: S 337 20,- 20,-
375. [Pamiętnik absolwentów] Klonowski Henryk, IV Zjazd 15,-
376. [Pamiętnik absolwentów] Pamiętnik VI Zjazdu 15,-
377. [Program]. 12 Festiwal Święto Ogrodów. Kwiatonowice – 30,-
378. Przepisy drogowe. 20,- 35,-
379. [Reklama]. Caid-Film Bilder. Album 1. 100,-
380. [Reklama]. Recepta z reklamą apteki E. Żółtowskiego w 80,- 80,-
381. [Reklama]. Zbiór najnowszych piosenek nagrane na płytach 20,- 20,-
382. Świadectwo pracy M. Rzechowskiego 50,- 50,-
383. Świadectwo ukończenia Średniej Szkoły Technicznej im. 100,-
384. Wieczny kalendarz: ważny od 1830 do 1983 r. 80,- 140,-
385. [Zaproszenia]. Dyrekcja Muzeum w Lublinie. Zespół 4 zap. 40,-
386. [Zaproszenia]. ZPAP. CBWA. Zespół 4 zaproszeń na 40,-
387. Zaproszenie na otwarcie Wystawy Sztuki Dziecka. 20,-
388. Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris 50,-
389. Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika JP II 30,-
390. Zaproszenie. Dyrekcja MN w Warszawie, Dyrekcja Muzeum w Lublinie 20,-
391. Zaproszenie. Dyrekcja Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie 20,- 20,-
392. Zaproszenie. Polska Akademicka Korporacja „Astrea” 30,- 40,-
393. Zaproszenie. Uniwersytecka Oficyna Drukarska .. 40,- 40,-
394. [Zaproszenie]. Muzeum Okręgowe w Lublinie zaprasza na 30,-
395. [Zaproszenie]. My z Bożej łaski uczniowie Gutenberga 20,-
396. [Zaproszenie]. Z okazji czterdziestolecia Stowarzyszenia 25,-
397. [Zaproszenie]. Dzielnicowy Dom Kultury, ZPAP zaprasza 30,-
398. [Zaproszenie]. Zespół 2 zaproszeń. W imieniu … 20,-
399. [Znaczek kwestarski]. Dar na Dom Zarobkowy. 10,-
400. [Znaczek kwestarski]. Na korzyść Trzyletnich Kursów 10,- 10,-
401. [Znaczek kwestarski]. Na uzdrowiska dla pracown[ików] 40,-
402. [Znaczek kwestarski]. Ofiarom powodzi woj[ewództwa] 20,- 20,-