Konferencja online upamiętniająca
Generała Dywizji Mieczysława Smorawińskiego
oraz
Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie

Ze względu na pandemię niemożliwe jest zorganizowanie konferencji w formie tradycyjnej.
Zapraszamy na konferencję w formie online – 10 grudnia 2020 r., godz. 11.00

Serdecznie zapraszamy na konferencję online poświęconą Dowództwu Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie. Celem konferencji jest przywrócenie i utrwalanie należnej pamięci i miejsca w historii dowódcom, żołnierzom i pracownikom Dowództwu Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie, a w  szczególności ostatniemu dowódcy, generałowi Mieczysławowi Makaremu Smorawińskiemu, który od 20 października 2020 roku jest patronem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II, funkcjonujące w latach 1921-1939, miało swoją siedzibę w Lublinie przy Placu Litewskim w budynkach znanych jako Pałac Gubernialny i Pałac Radziwiłłów, a dowódcami Okręgu Korpusu byli znani generałowie: Jan Romer, Władysław Jung, Stanisław Taczak, Jan Dobrodzicki i Mieczysław Smorawiński.

Generał Mieczysław Makary Smorawiński jest postacią niezwykłą i tragiczną, przez lata komunizmu zakazaną, przemilczaną i pomijaną we wszelkich opracowaniach. Próżno było szukać informacji o generale w encyklopediach, leksykonach czy opracowaniach historycznych, a było to związane z mordem katyńskim wykonanym w roku 1940 na polskich oficerach przez NKWD na zlecenie najwyższych władz sowieckich. Generał Dywizji Mieczysław Makary Smorawiński został zamordowany w Katyniu 9 kwietnia 1940 roku.

Generał Smorawiński zasłużył na należne miejsce w historii Wojska Polskiego, Lublina i Lubelszczyzny, z którą związany był nie tylko w okresie dowodzenia Lubelskim Okręgiem Korpusu, ale również wcześniej, np. 1920 roku, kiedy przyszło mu w rejonie Hrubieszowa mierzyć się z kozakami Budionnego.

Na tablicy poświęconej Generałowi, ufundowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, umieszczonej na budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie widnieje napis:

CZŁONKOWI DRUŻYN STRZELECKICH
ŻOŁNIERZOWI LEGIONÓW POLSKICH I POLSKIEJ SIŁY ZBROJNEJ
(1914-1918)
JEDNEMU ZE WSPÓŁTWÓRCÓW ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO
UCZESTNIKOWI WOJEN Z UKRAIŃCAMI I BOLSZEWICKĄ ROSJĄ (1919-1920)
DOWÓDCY PIECHOTY 2. DYWIZJI PIECHOTY LEGIONÓW (1921-1927)
ORAZ DOWÓDCY 6. DYWIZJI PIECHOTY (1927-1934)
DOWÓDCY OKRĘGU KORPUSU NR II W LUBLINIE (1934-1939)
ZAMORDOWANEMU PRZEZ SOWIETÓW W KATYNIU

Ten napis w pełni oddaje szlak bojowy i karierę wojskową generała przedwcześnie zakończoną w Katyniu, gdzie został zabity mając zaledwie 47 lat. Pod każdym z haseł kryją się ciekawe historie z życia zawodowego generała, trudne, a czasami dramatyczne chwile, przeplatane wspaniałymi wydarzeniami z życia wojskowego i prywatnego. Wiele z tych historii z życia generała Smorawińskiego zostanie przedstawionych w czasie konferencji. Jednocześnie będzie to podróż w przeszłość, przypominająca tradycje dzisiejszego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Dalsze losy instytucji i ludzi ją tworzących będą tematem kolejnych konferencji organizowanych przy okazji święta terenowych organów administracji wojskowej (TOAW), przypadającego na dzień 27 października.

 

Patronaty Honorowe:

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Organizatorzy konferencji:

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego w Lublinie
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Współorganizatorzy:

Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

Partnerzy wydarzenia:

Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach programu „Warto być Polakiem”
Lublin Miasto Inspiracji
Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie