Księgi z zasobów Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Bibliotece Cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Księgi z zasobów Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Bibliotece Cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Dokumenty zdigitalizowano w ramach projektu Digitalizacja ksiąg sądowych z XVI-XVIII w. z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w MińskuKolekcja zawiera zbiór 19 ksiąg archiwalnych akt staropolskich przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Liczba publikacji w kolekcji: 19

W ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” realizowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z kolekcją zawierającą zbiór 19 ksiąg archiwalnych akt staropolskich przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Księgi te, niegdyś znajdujące się w Polsce w Archiwum Akt Dawnych w Lublinie, w roku 1887 zostały wywiezione na polecenie władz rosyjskich do Archiwum w Wilnie. Pomimo wielu starań o oddanie dokumentów, nie zostały one zwrócone. W nieznanych okolicznościach i nieustalonym czasie znalazły się na Białorusi.

Dokumenty, które prezentujemy Państwu to dokumenty kancelarii ziemskich, grodzkich i miejskich XVI i XVII w. Wśród archiwaliów znajdują się materiały dotyczące mieszczan lubelskich, księgi horodelskie oraz zamojskie.

This slideshow requires JavaScript.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych