(wybór)

 

1. Akademia smaku ziemi zamojskiej / redakcja Marzena Zielonka, Lublin 2017

2. Bielecka-Hołda Małgorzata. Lubelski lipiec 1980 : przewodnik, Lublin 2020

3. Dar Wielkiego Serca : Fundacja Potulicka w stuleciu KUL / redakcja ks. Marek Chmielewski, Lublin-Wojnowo 2018

4. Deneka-Angel Małgorzata, Łój Monika. Poleski Park Krajobrazowy, Warszawa 2019

5. Deneka-Angel Małgorzata, Łój Monika. Sobiborski Park Krajobrazowy, Warszawa 2019

6. Deneka-Angel Małgorzata, Łój Monika. Strzelecki Park Krajobrazowy, Warszawa 2019

7. Dębińska-Domagała Katarzyna. Fundacje związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lublin 2017

8. Dębiński Antoni. Gawędy na drugie stulecie, Lublin 2020

9. Dębiński Antoni. Gawędy na jubileusz, Lublin 2018

10. Doroszuk Tadeusz. Gmina Wisznice w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1944 : studia z dziejów, Lublin ; Wisznice 2019

11. Dumanowski, Jarosław, Sulisz Waldemar. Unia Lubelska : przewodnik od kuchni, Lublin 2019

12. Giedrojć Izabela, Bijas Robert, Kawka Piotr, Kmiecik Łukasz. Formy ochrony przyrody na terenie Miasta Puławy, Puławy 2019

13. Grabowiec Feliks, Napiórkowski Celestyn. 40 lat pod krzyżem : apostolstwo cierpienia Siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej : żyła w latach 1926-1989 zmarła w opinii świętości, Teresin 2019

14. Grochowski Zbigniew. Bolesławowi Prusowi (1847-1912) w podziękowaniu miasto Hrubieszów : 950 (330 plus 620) zadań i rozwiązań w 620 rocznicę lokacji, Toruń 2020

15. Hania, Rosa, Talila : historie kraśnickich Żydówek / opracowanie Mariusz Bieniek, Lublin 2020

16. Innowacje Lubelskie : 30 lat Samorządności : 20 lat Województwa, Lublin 2020

17. Jest w nas moc! 85 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie / redakcja Joanna Chapska, Bożena Lech-Jabłońska, Lublin 2020

18. Karłowicz Leon. Nad rzeką na pagórku…, Lublin 2020

19. Kierunek Sztuka : zbiory Muzeum KUL / redakcją Krzysztof Przylicki, Lublin 2019

20. Klocek Andrzej. Bitwa pod Trzeszczanami i Gliniskami 2 IX 1920 r., Trzeszczany 2020

21. Kot Teresa, Brankiewicz Iwona, Przegaliński Andrzej. Majątek Budnych : uroczy zakątek pod Lublinem, Jastków 2020

22. Kondratowicz-Miliszkiewicz Łucja, Miliszkiewicz Grzegorz, Stachyra Halina. Zagroda z Brzezin w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie : podróż na wieś XIX-wieczną, Lublin 2020

23. Krawiec Henryk. Gmina Zakrzówek w latach 1864-1939 : historyczno-kulturowy obraz społeczności lokalnej, Zakrzówek 2020

24. Król Dariusz. Roztocze w malarstwie Dariusza Króla, Zwierzyniec 2020

25. Krukowski Piotr, Zugaj Leszek. Gmina Zamość na polu bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., Zamość 2020

26. Kuchciak Michał. Pancerniacy z Lublina : wojska samochodowe i pancerne w Lublinie 1918-1939, Poznań 2020

27. Kupiec-Niedźwiedź Anna, Niedźwiedź Józef. Dzieje miejscowości gminy Komarów-Osada powiat zamojski, Tom I, Zamość ; Komarów-Osada 2020

28. Lubelskie inspiracje świąteczne : Boże Narodzenie, Lublin 2020

29. Lubelska szkoła filozoficzna w porównaniach / redakcja Jacek Wojtysiak, Zbigniew Wróblewski, Arkadiusz Gut, Lublin 2019

30. Maj Maciej. Żużel w Lublinie 70 lat : fotokronika lubelskiego sportu żużlowego 1947-2017, Lublin 2019

31. Matczuk Alicja, Znajomski Artur. Bibliografia Janowca i okolic, Lublin 2020

32. Mielnik Hubert. Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w Dystrykcie Lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944, Lublin 2020

33. Misiura Grzegorz. Środowisko organistów diecezji lubelskiej w latach 1918-1992, Lublin 2019

34. Napiórkowski Stanisław Celestyn. Jak św. Franciszek studiował na KUL-u czyli Franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1964-1974, Lublin 2019

35. Niebylski Michał. Problemy rynku pracy, wnioski i rekomendacje w badaniach i analiza WUP w Lublinie od 2012 r. a możliwość adaptacji nowych instrumentów rynku pracy : raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych, Lublin 2020

36. Odzyskany blask : barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL, Część I / redakcja Krzysztof Przylicki, Lublin 2018

37. Odzyskany blask : barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL, Część II / redakcja Krzysztof Przylicki, Lublin 2019

38. Opieka Tadeusz. Konspiracja i ruch oporu na lotnisku w Dęblinie 1939-1944, Dęblin 2020

39. Pelcowa Halina. Słownik gwar Lubelszczyzny : odzież i obuwie przędzenie lnu i tkanie płótna, Tom 7, Lublin 2020

40. 50-lecie Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka”, Ciotusza Nowa 2020

41. 54. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych : Kazimierz Dolny 28-29 sierpnia 2020 / redakcja Anna Kistelska, Andrzej Sar, Lublin 2020

42. Poleski Park Narodowy : dziedzictwo i przyszłość / redakcja naukowa Tadeusz J. Chmielewski, Jarosław Szymański, Andrzej Weigle, Lublin 2020

43. Pielacha Remigiusz. Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego, Dęblin 2019

44. Pietrzak Leszek. Polska Lubelska : historia Lubelszczyzny jakiej nie znacie, Lublin 2020

45. Rabiega Robert. Józefów na Roztoczu : gmina przyjazna rowerzystom, Wydanie II, Rzeszów 2019

46. Rewiry 2015-2019 / redakcja Sylwia Hejno, Lublin 2020

47. Sawa Mariusz. „Jestem Polakiem i żołnierzem” : Wacław Rejmak „Ostoja” (1917-1945) : druga konspiracja, Łuków 2020

48. Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej : praca na roli i w gospodarstwie / redakcja Jerzy Sierociuk, Poznań 2019

49. Stanisław Skibiński (1919-1980) : wybór publicystki historycznej / wybrał, opracował i poprzedził wstępem Zbigniew Lubaszewski, Chełm 2019

50. Szczodrak Marek, Konieczna Anna, Gąszczyk Monika, Ryczkowska Emilia. Pułkownik pilot Szczepan Ścibior : komendant dęblińskiej Szkoły Orląt w latach 1947-1951, Dęblin 2019

51. Szczygielska Małgorzata. Miłosierny : historia i legenda cudownej figury Chrystusa Miłosiernego z kościoła pobernardyńskiego w Łukowie, Łuków 2019

52. Szumił Halina Irena. Oddany Ojczyźnie : Sługa Boży ks. Wincenty Granat (1900-1979), Sandomierz 2020

53. Szuper Katarzyna. Wpływ funduszy unijnych na rozwój powiatu biłgorajskiego, Lublin 2019

54. 30 lat Samorządu Gminy Jastków, Jastków 2020

55. 315 Dywizjon Myśliwski „Debliński” / redakcja Paweł Pawłowski, Malwina Markiewicz, Wojtek Matusiak, Dęblin 2020

56. Tylec Piotr. Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w dekanacie Janów Lubelski w latach 1944-1981, Warszawa ; Lublin 2020

57. 100-lecie bitwy polsko-bolszewickiej oraz miejscowości Hostynne-Kolonia / redakcja Maria Gmyz, Hostynne ; Zamość 2020

58. Wład Paweł. Przewodnik po obszarze Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze, Rzeszów 2019

59. Wojciechowski Krzysztof. Pieszo – rowerowa ścieżka przyrodniczo – historyczna : Stryjowskie Debry, Warszawa 2019

60. Wojciechowski Krzysztof. Szlak pieszo-rowerowy po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym, Warszawa 2019

61. Załuski Krzysztof. Sekrety Lublina. Łódź 2019

62. Zwierzyniecka Kronika Mieszkańców / redakcja Teresa Marcinkowska, Zwierzyniec 2019